Voxnan
Klass 1-5
April-November
Jan Axelsson

Fin fors att paddla. 70 forsar på två dagars paddling.

Hitta hit: Starta i Rullbo.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.