top of page
Vittangiälven
Klass 1-3
Juni
Hannes Stålnacke

Rinner ut från Vittangijärvi, är ganska lungt hela vägen ner till Vittangi. Med undantag för en kort sträcka, Som ligger en bit ovanför Esrange, älven rinner förbi just bakom Stationen.

bottom of page