Vittangiälven
Klass 1-3
Juni
Hannes Stålnacke

Rinner ut från Vittangijärvi, är ganska lungt hela vägen ner till Vittangi. Med undantag för en kort sträcka, Som ligger en bit ovanför Esrange, älven rinner förbi just bakom Stationen.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.