top of page
Vindelälven
Klass 1-5
Maj-oktober
Maria Lindgren

Vindelälven är en av Sveriges fyra nationalälvar (de övriga är Torneälven, Kalixälven och Piteälven) och består till största delen av fall, forssträckor och sel från källorna till sammanflödet med Umeälven vid Vännäsby. Vindelälven börjar nära den Norska gränsen, hela älvsträckan är närmare 500 kilometer med en nivåskillnad från källorna på närmare 900 meter.

 

Närmare ett hundratal namngivna forsar finns och Vindelälven hyser några av Sveriges allra bästa paddelvatten.

Mårdseleforsen - 3-5

Mårdsele hittar man ca 11 mil nordväst om Umeå (passera Åmsele med någon mil). Här finns två sträckor. Övre som är stor, tuff och bitvis brutal och nedre som bara består av stora vågor.

 

Övre Mårdsele består av två fåror, båda erbjuder stenhård paddling om man känner för det. I slutet av övre Mårdsele finns ett fall som man bör reka ordentligt. I lågt vattenstånd blir det en kanonbra våg mitt i forsen, just ovanför fallet, med ett stort bakvatten.

 

Innanför dessa två fåror finns ett "deltaland" som kan vara ganska kul att leka i. Det finns korta branta sträckor att köra och en liten klippa man kan hoppa ifrån. Fint och trevligt badställe!

 

Nedre Mårdesele består bara av vågor och är inte så spännande om man har paddlat ett tag. Det finns inte så mycket lekställen heller. Sträckan är dock utmärkt för nybörjare, det finns inga konstiga valsar och det går bra att simma sträckan. Ta upp vi Smörhällan.

Hitta hit: Tag väg E12 från Umeå och sväng av på väg 363 mot Åmsele. Forsen ligger strax norr om Mårdsele.

Vormforsen - 5

500m lång fors med stora vågor och valsar blandannat en stor våg som är 20m bred.

Hitta hit: Kör längst Vindelvägen (väg 363) till Vormforsen.

 

Kittelforsen - 3

Fantastiskt fint lekställe med valsar och vågor. Det kräver högt vattenstånd för att vara riktigt bra. Ingen större höjdare i lågt vattenstånd. Kort sträcka med kanonfina valsar och vågor. Stora bakvatten. (Runda fina hällor). Sanslöst bra. Några km ovanför Vormsele. Syns ej från vägen. Maila mig för vägbeskrivning. Klart värt ett besök!

Hitta hit: Några km ovanför Vormsele. Kör förbi Linaforsen och ta av vägen till vänster när du passerat en skylt som markerar Svartliden åt höger. Parkera på hygget.

 

Hemsele forsen & Kvarnforsen - 4

Kvarnforsen ligger strax nedanför Vindeln och bjuder på varierande och rolig paddling. Den består av tre sträckor.

 

Första sträckan är en bra uppvärmingssträcka med stora vågor och en och annan surf och vals. 

 

Andra sträckan är den som går under tågbron och den är lite klurigare. Här gäller det att välja rätt väg och har du inte paddlat här förut så är det ju en god idé att reka före. I mitten finns en stor vals, som kallas bussvalsen. Efter den kommer det en vals som går nästan över hela älven. HÅLL VÄNSTER. Vänsterkanten består av några småvalsar men det brukar gå bra att snika sig förbi. Lättast är det att ta bakvatten för bakvatten.

 

Tredje sträckan börjar direkt efter bron och här blir det vågor som gäller. På slutet finns en del ganska stora valsar som man kan få se upp med (mitten). Men har man bara framförhållning eller paddlar vänsterkant så är det inget farligt. Med lite tur finns det några surfvågor längst nere.

Hitta hit: Bakom industriområdet i Vindelns utkant (mot Umeå).

 

Degerforsen - 4

Degerforsen är en kort fors som ligger efter Renforsen. Älven delar sig och i mitten ligger det en ö. På höger sida ön finns det ett fall som det är grunt efter. Vänster fåra paddlar vi i långvatten med lekkajaker. i högvatten blir det stora valsar. I lågvatten bildas det små poler som man åker ner. Längst ner till höger i vänsterfåran finns ett dropp. kör vänster om du inte rekat vart du ska köra (tungan). Efter forsen är det grunt. För att reka ta upp på vänster sida

i början av forsen, där finns det en stenmur. Allra längst till vänster finns det en liten ränna som bildades under vårfloden 1995. För att åka in i den rännan måste man åka in i den högre uppströms än till Degerforsen. Rännan delarsig, men det är lätt att se vilken väg man ska ta ner. Rännan slutar med ett litet dropp som kan vara rätt sugit men rätt djupt. Kan vara bra att gå ner och reka innan. Efter droppet går rännan ihop med Degerforsen igen.

Hitta hit: Åk till kvarnen i Vindeln. Mellan kvarnen och bron man ser längre nedströms ligger Degerforsen. När du har paddlat klar kan du lämna kajakerna nere vid ett ställe som är början till forsränningen.Gå upp till bilen via

stigen som följer vattenet (det går ej att reka från denna stig). Byt om uppe vid bilen och åk sedan och hämta kajakerna där ni lämnade dem. För att ta sig dit kör man in till Vindeln igen. efter man har passerat macken så ser man

en korsning, där tar man höger över gärnvägen mot Buberget/Skidanläggningen innan man kommer över bron (ett antal 100m innan) finns det en liten väg ner till höger, där kör man ner så hittar man kajakerna.

Handskforsen - 3

Två fina valsar efter varandra med bakvatten. Första valsen är ganska jämn och snäll. Där kan de flesta köra. Den nedre är lite stökigare och mer svårhanterlig. Fungerar i de flesta vattenstånden.

Hitta hit: Kör in i byn Råstrand. Följ vägen genom byn och ta av på en grusväg som går till vänster just efter selet. Parkera vid bron och paddla ner till den lilla ön.

Holmforsen - 2

Holmforsen, eller Rödå som det kallas, består av en vals 10m ut från stranden. Vid lågvatten är det grunt och sugigt, över ca 500 blir det en våg och slutligen bara platt. Vid bra vattenstånd (ca 350-500) är valsen bra, djup, snäll. Stort fint bakvatten. Det finns även en våg ovanför bron och en vals under bron. Valsen under bron är oftast för grund att göra något i men bra att ha till hjälp för att ta sig ut till "den riktigt" valsen.

Hitta hit: Från Umeå: Åk väg 363 mot Vindeln, ta av efter 4mil mot Rödåsel, Direkt efter affären svänger du vänster mot bron. Sätt i på andra sidan bron. Bra parkeringsplats där.

Mittiforsen - 1

En liten fors där det ibland hålls nybörjarkurser.

Hitta hit: Strax söder om Vindeln efter väg 363. Skyltat liten blå skylt. Brukar vara en bom som är låst, stugägarna har nyckel.

 

Trollforsarna - 3

Trollforsarna är uppdelade i övre och nedre trollforsarna. Vid nedre trollforsarna är Vindelälen som djupast (29m).

 

Övre trollforsarna:

Älven går här i två rännor

Den vänstra rännan är inget speciellt från början, kan tom vara grund. På slutet innan den går tillbaka till huvudfåran går den ihop och blir brantare. Ta upp på ön på höger sida och reka. Finns någon vals på vänster sida. När du passerat den trånga passagen finns ett fint bakvatten på höger sida, direkt efter ön. Där ifrån bör du se slutet av trollforsarna. Skall finnas i visst vattenlägen fin surfvåg längre ner.

 

Höger ränna

Förslagsvis börja paddla mitten/vänster där det brukar finnas några surfvågor/valsar. Stanna vid det stora bakvattnet vid ön. Gör sedan en travers över till andra sidan älven (finns en fin våg man kan surfa över på), om du inte vill göra en travers går det även att bära över ön och köra vänster ränna ner på slutet. Läs beskrivningen ovan om vänster ränna.

När traversen är gjord håll höger kant, finns många små bakvatten att stanna i efter vägen, finns även några små surfvågor/valsar på vägen ner. Följ vågtåget och ta genomsläppet i Ulvfallet (bör ha rekats innan!) kör EJ mitten ner, STORA VALSAR!! I vissa vattenstånd finns i vågtåget efter Ulvfallet fin surfvåg, stor och snabb. Kan även vara stoppvåg, dock inget farligt. Men måste man bära till vågen varje gång. Efter detta är det inte något speciellt i övre trollforsarna. Fortsätt längs selet till nedre trollforsarna.

 

Nedre trollforsarna

Början av nedre trollforsarna är inte något speciellt, roliga bakvattenskanter finns på höger sida. Efter ett tag blir det lite större vågor, håll koll för det finns några halvstora valsar, men man ser dem tydligt. Paddla mitten/höger.

Nere strax innan vid svängen finns ett jättestort bakvatten på vänster sida, nedan för detta bildas stora vågor, bakvattnet på vänster sida kan vara lite småstökigt, men inge fara. Efter detta fortsätter man att paddla ner till bron, just innan bron strömmar det på igen, upptag nedanför bron på höger sida.

Faror: Ulvfallet i övre trollforsarna. Stora valsar över större delen av forsen. Rekas!

 

Hitta hit: Från Umeå, ta väg 363 mot Åmsele, när det är 17 km kvar till Åmsele, strax efter Stryksele, sväng vänster. Skyltat mot Ekorrsele. Kör över älven och ta första vägen till vänster. Här kommer du till en stor parkering där upptaget är. (OBS! Ta EJ upp direkt efter nedre trollforsarna, markägaren gillar det inte!!)

Kör ut igen till väster från parkeringen, fortsätt över Ekorrbäcken och ta första höger. Följ denna grusväg några km uppström till det på höger sida står en skylt "Övre trollforsarna". OBS! Var uppmärksam, skylten är inte så stor!

Sväng in där och parkera på vändplan. Tänk på att ibland kommer även raftföretagen och parkerar på denna vändplan.

För att reka följ stigen åt höger (om du står med ryggen mot infarten till vändplanen). Följ snittsel ner mot älven så kommer man fram till slutet på övre trollforsen. Reka Ulvfallet. Gå tillbaka till vändplanen och fortsätt åt vänster istället tills du kommer till en rastplats, sätt i där.

 

 

Renforsen - 4

700 m aggressiv bw med stora valsar och vågor. Längst upp vid hängbron polenvågen riktigt stor vals/våg grym surf vid rätt vattenstånd. 

I nedredelen av Renforsen, i höjd med att betongmuren börjar, finns det på vänster sida en en snabb våg. Vågen är hyggligt hög och kan jämföras med Glashällen. Dock inte lika bred eller lika "fin" betongvågen är lite stökigare.Bakvatten på båda sidorna. Det krävs en säker eksil pga att några meter nedanför så är det ett "fall/dropp" som i detta vattenstånd är stenigt. Kan vara en bra ide att reka var man ska fortsätta nedför renforsen efteråt. Mitten och

båda sidorna går att paddla.

Hitta hit: Mitt i Vindeln.

Långforsen & Vännforsen - 2

Umeås närmsta fors i Vindelälven. Sätt i vid Sotarn´s forsränning och ta upp vid sågen i Vännfors. Här har vi tre sträckor som ger ca 15km paddling. Det är överlag ganska lätt paddling men det brukar finnas en hel del lekställen så det här är en bra sträcka som passar för allt från nybörjare till avancerade. Alla kan ha roligt här. Vid "Rysshällan" i andra sträckan brukar det finnas fina surfvågor och en och annan vals. Det finns i princip inget man måste passa sig för här, förutom den breda valsen inne vid land vid Rysshällan, men håller man bara mitt i fåran så är det inga problem. Paddla på!

 

 

 

Rysshälla

Här finns det 3-4 st vågor eller valsar beroende på vilket vattenstånd det är. Det är stor skillnad på vågen när det är små marginaler hur högt vattnet är.

 

Hitta hit: Kör vägen mellan Vännäs och Rödåsel, det går bra på båda sidorna om älven. För börjar jag med att beskriva den södra vägen om även. När man kommer till en by som heter Långforsen så ska man ta av till höger om du kommer från Vännäs, till vänster från Rödåsel, i en skarp kurva. Man kommer då fram till ännu en liten korsning. Kör åt bostadshusen (ladugården) tänk bara på att INTE parkera för nära husen... Gå på högersidan om ladugården genom en hage (troligen kor eller får i den.) Det går där en väg ner till vattnet. Följ den tills du kommer till vattnet. Lite längre nedströms ligger Rysshälla, du ser det. Vägbeskrivning norra vägen om älven. Kör tills ni kommer till en by som heter Selet, där på en raksträcka (kommer du från Vännäs kommer den tidigt, från Rödåsel så kommer den i slutet av byn.) Där finns det en skylt som det står någonting liknande "skotersafari, forsränning" och nåt mer. Detta är en träskylt som hänger under en annan vanlig vägskylt, minns dock ej vad det står på den. Sväng in på den vägen (vänster för de som kommer från Vännäs, höger för de som kommer från Rödåsel.) Följ denna väg till den svänger framför ett hus, där tar ni av till vänster (andra eller tredje avfarten) följ denna väg, vid nästa korsning tar ni vänster efter det höger så kommer ni fram till "Sotarns" gamla äventyrsbana. Därifrån hör ni forsen. När ni sedan ska ta upp så stå vid tredje vågen (men på land) och kolla över på andra sidan älven och lite nedströms där ser man en raststuga/grillplats, där plocker ni upp (akta sandstranden, sjunksand!) och följer vägen till bomen, där lämner ni kajakerna och går tillbaka (nån km). när ni kommer till bommen tar ni vänster sedan höger (gå alltså ej till huset) följ den vägen till "sotarn". Alternativ två är att parkera bilen vid bommen där ni tar upp, det stället heter Hedlunda. Där man svänger in finns det på andra sidan en vandringsled skylt (Tavelsjöberget).

bottom of page