Varjisån börjar vid Varjisträsk som ligger ca 2-3 mil öster om Trollforsarna i Pitälven. Därifrån ringlar den sig genom skogslandet och mynnar ut i Piteälven just nedströms Storforsens utlopp.

Varjisvalsen

Suverän teknikvals! Jämn vals som funkar lika bra åt båda hållen. Stora bakvatten och simvänligt. Funkar dock endast när det är högvatten i Vargisån!

 

Hitta hit: Utloppet ligger ca 500 meter norr om Storforsens camping.

Varjisån
Klass 1-5?
Maj/Juni-September
Mats Lindmark

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.