top of page

Varjisån börjar vid Varjisträsk som ligger ca 2-3 mil öster om Trollforsarna i Pitälven. Därifrån ringlar den sig genom skogslandet och mynnar ut i Piteälven just nedströms Storforsens utlopp.

Varjisvalsen

Suverän teknikvals! Jämn vals som funkar lika bra åt båda hållen. Stora bakvatten och simvänligt. Funkar dock endast när det är högvatten i Vargisån!

 

Hitta hit: Utloppet ligger ca 500 meter norr om Storforsens camping.

Varjisån
Klass 1-5?
Maj/Juni-September
Mats Lindmark
bottom of page