top of page

Ganska stor älv som rinner från Sverige in i Norge. Omväxlande kanjon och öppen omgivning. ca 8 km paddling

 

Hitta hit: Kör till kittelfjäll o fortsätt mot Norge ca 4mil.

 

Nedre delen - (5-6)

Smalare än första delen älven går in i en djup kanjon. En del stora fall. Bl a ett 10m fall

Faror: undercuts små bakvatten, svårt att reka och bära.

 

Vapsälven ned till vägkurvan - 4

Lättrekad fors med en del kniviga partier.

Vapsälven
Klass 3-(6)
Maj-Augusti
Simon Berglund
bottom of page