Ganska stor älv som rinner från Sverige in i Norge. Omväxlande kanjon och öppen omgivning. ca 8 km paddling

 

Hitta hit: Kör till kittelfjäll o fortsätt mot Norge ca 4mil.

 

Nedre delen - (5-6)

Smalare än första delen älven går in i en djup kanjon. En del stora fall. Bl a ett 10m fall

Faror: undercuts små bakvatten, svårt att reka och bära.

 

Vapsälven ned till vägkurvan - 4

Lättrekad fors med en del kniviga partier.

Vapsälven
Klass 3-(6)
Maj-Augusti
Simon Berglund

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.