Där det finns höjdmeter och vatten finns det även forsar. Nedan listar vi länder/platser/personer utanför Sveriges gränser som erbjuder ypperlig paddling. Sorteras efter land enklast.

Utomlands