Där det finns höjdmeter och vatten finns det även forsar. Nedan listar vi länder/platser/personer utanför Sveriges gränser som erbjuder ypperlig paddling. Sorteras efter land enklast.

Utomlands

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.