Umeälven
Klass 3-(6)
Maj-Sept
Robin Kerttu

Älven är 460 km lång. Den kommer från norska gränsen i sjön Överuman, och mynnar ut vid Umeå med en medelvattenmängd av ca: 450 m3/s. Avvattningsområde är till yta ca: 29 300 km2 ungefär som Småland. Största biflöde är Vindelälven, 444 km lång, som rinner upp sydöst om Nasafjäll, sedan flyter förbi Sorsele och mynnar ut i huvudälvfåran nedanför Vännäs. Exploateringen av Umeälven inleddes i mitten på 1900talet. Total vattenkraft inklusive Vindelälven beräknas till ca: 2 400 MW varav ca: 1 840 MW har utbyggts. Umeälven är Sveriges tredje största vattenkraftproducenter efter Luleälven och Indalsälven. Stornorrfors vid Umeälvens nedre lopp är ett av Sveriges största vattenkraftverk med fallhöjden 75 m. Som flottled var Umeälven med biflöden tidigare mycket betydelsefull.

Stornorrfors - 5

Börjar under dammluckorna i Stornorrfors kraftverk 3 drop på 300m (ofarbart i högvatten). Efter det lekpaddling ca 4 km. Ner till Baggböleforsen som måste rekas.

 

Hitta hit: Kör mot Vännäs sväng vänster mot Stornorrfors kraftverk.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.