top of page
Torneälven
Klass 2-4
Maj-Oktober
Mats Lindmark

Älven börjar sin färd mot bottenviken i Torneträsk ett tiotal mil norr om Kiruna och slingrar sig sedan under ca 40 mil ner mot Torneå/Haparanda, varav de sista 20 milen utgör gräns mot Finland.

 

Vattenståndet fås lämpligtvis från: http://www.kukkolaforsen.se/startsida/aktuellt-just-nu/

Detta mäts i den södra delen av älven efter det att andra biflöden runnit in. Detta innebär att vattenmängden är betydligt lägre i de norra regionerna.

 

Kattilakoski - 3

Kattilakoski ligger ca 2 mil norr om Övertorneå. Torne älven är ganska bred men på både svenska och finska sidan bildas mycket bra lekställen p.g.a. stora stenhällar.

Hitta hit: Från Övertorneå följer du vägen norrut uppströms älven. Efter ca 2 mil kommer man fram till en rastplats "Niskanpää". Detta är "putin" för Kattilakoski. För att komma till upptaget så kör man tillbaka efter vägen ca 500-1000 m (på krönet av en kulle)och svänger vänster. Följ vägen till vändplanen.

Matkakoski - 3

Matkakoski delas i 2 delar av en stor klippa mitt i älven. Forsen är relativt kort och intensivast i början och närmast ön, håll höger om du är osäker.

Hitta hit: Ca 3 mil söder om Övertorneå på vägen mot Haparanda.

bottom of page