Torneälven
Klass 2-4
Maj-Oktober
Mats Lindmark

Älven börjar sin färd mot bottenviken i Torneträsk ett tiotal mil norr om Kiruna och slingrar sig sedan under ca 40 mil ner mot Torneå/Haparanda, varav de sista 20 milen utgör gräns mot Finland.

 

Vattenståndet fås lämpligtvis från: http://www.kukkolaforsen.se/startsida/aktuellt-just-nu/

Detta mäts i den södra delen av älven efter det att andra biflöden runnit in. Detta innebär att vattenmängden är betydligt lägre i de norra regionerna.

 

Kattilakoski - 3

Kattilakoski ligger ca 2 mil norr om Övertorneå. Torne älven är ganska bred men på både svenska och finska sidan bildas mycket bra lekställen p.g.a. stora stenhällar.

Hitta hit: Från Övertorneå följer du vägen norrut uppströms älven. Efter ca 2 mil kommer man fram till en rastplats "Niskanpää". Detta är "putin" för Kattilakoski. För att komma till upptaget så kör man tillbaka efter vägen ca 500-1000 m (på krönet av en kulle)och svänger vänster. Följ vägen till vändplanen.

Matkakoski - 3

Matkakoski delas i 2 delar av en stor klippa mitt i älven. Forsen är relativt kort och intensivast i början och närmast ön, håll höger om du är osäker.

Hitta hit: Ca 3 mil söder om Övertorneå på vägen mot Haparanda.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.