Tjulån
Klass 5-6
Robin

Tjulån är en svår teknisk creek. 20 drop på snabb följd första 2 km efter det 1 km boneyard. Behövs minst 5 för att säkra från land. Den faller 180 m på 5 km, det mesta första 2 km. 

Hitta hit: Kör in i Ammarnäs, ta höger mot Stora-Tjulträsket. Put-in vid sjön, ta upp vid vägbron.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.