top of page
Tjulån
Klass 5-6
Robin

Tjulån är en svår teknisk creek. 20 drop på snabb följd första 2 km efter det 1 km boneyard. Behövs minst 5 för att säkra från land. Den faller 180 m på 5 km, det mesta första 2 km. 

Hitta hit: Kör in i Ammarnäs, ta höger mot Stora-Tjulträsket. Put-in vid sjön, ta upp vid vägbron.

bottom of page