top of page
Testeboån
Klass 2-3 (4)
Vårflod/regn
Dan Edvardsson

Ån rinner genom ett flackt skogs- och myrlandskap med gles bebyggelse och få vägar. Testeboån var tidigare flottled och spår efter detta finns kvar på sina håll. Det är slutet på denna å mellan Brännsågen och Åbyggeby samt Forsby och Vävaren som är nåt att ha för forspaddlare. Uppströms är det fint kanotvatten. Testeboån har klassats som extra skyddsvärd av staten p.g.a. av dess unika natur och fauna. Här finns bl.a. flodpärlmusslor.

Brännsågen - Åbyggeby (Klass 2)

Många fina men steniga forsar och en väldigt fin natur. En klubbfavorit så fort det finns vatten.

Forsby (Klass 2)

Kort intensiv men inte särskilt svår fors nära Forsbybadet. Nära stan och rolig men få bakvatten eller andra intressanta företeelse.

Vävaren (Klass 3-4)

Stort och brant, så här kan det vara krävande när det kommer mer vatten.  Faller 12 meter på 350 meter. Några farliga företeelser kan uppstå vid droppen, i synnerhet vid högre flöden så krävs en hel del av ev. paddlare. Förmodligen svåraste i vår närhet som tassar upp till klass 4 vid höga flöden. Paddlingsbar även vid väldigt lågt vatten men då är det många stenar på vägen ner, men en rolig vattenrutschkana som belöning.

Hitta hit: Testeboån ligger strax norr om Gävle. Det finns ingen avtagsväg från E4:an.så man måste köra genom Gävle eller västerifrån från väg 272. Kör genom Forsby och Åbyggeby, som är take out. Put in ca 7 km nordväst om Åbyggeby, vid Brännsågen. När du kör över ån så är du framme, det finns en bra parkering på höger sida. Take out nere vid bron i Åbyggeby, det går bra att ställa en bil vid bastun. Vill man förlänga turen så kör man ner till Forsbybadet ca 2 km nedströms. Sväng av vid ett brunt hus intill en busshållsplats. Stor parkering vid vindskyddet.

 

Det krävs att det passerar ca 25 m3/s vid Konstdalsströmmarna (som ligger en bit uppströms) för att paddlingen ska vara trevlig. Över 30 m3/s är riktigt bra.

 

Testeboån erbjuder fin forspaddling utan att vara extrem. Det kan vara bra att reka den andra riktiga forsen, den som börjar med en kraftig högersväng. Här finns det ett par större stenar mitt i forsen som kan stöka till det lite. I övrigt finns det inga direkt svårigheter utefter turen.

bottom of page