Tärnaån
Klass 2-4
Maj-Juni
Robin

Tärnaån är kombinerad lekpaddling med några större drop. I mycket vatten är den en riktigt bra leksträcka. Hela turen tar ca 5-6 timmar varav sista timmen segt rinnande vatten.

Ta upp vid vägbron i Tärnaby.

Hitta hit: Kör blå vägen mot Tärnaby. För att köra hela sträckan krävs helikopter. 2 km efter Tärnaby ligger helikopterplattan.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.