top of page
Sverkestaån
Klass 2-3
Vår
Stellan Norström

15-20 km Åpaddling med ett c:a 15 skval och 4 st forsar kategori 3. Tidigt-mitten på maj annars är det för lite vatten.

 

Hitta hit: Isättning Nyhammar öster om Lindesberg. Upptag efter sista fors en bit in på sjön innan Rockhammar om man inte vill paddla sjön och ta upp i modden vid timmerupplaget.

bottom of page