Sverkestaån
Klass 2-3
Vår
Stellan Norström

15-20 km Åpaddling med ett c:a 15 skval och 4 st forsar kategori 3. Tidigt-mitten på maj annars är det för lite vatten.

 

Hitta hit: Isättning Nyhammar öster om Lindesberg. Upptag efter sista fors en bit in på sjön innan Rockhammar om man inte vill paddla sjön och ta upp i modden vid timmerupplaget.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.