top of page
Svartån
Klass 1-3
Vår/Höst
Dan Lindberg

Svartån är en lugn och stillsam å som endast egentligen har en liten fors ungefär vid Hidingebro väster om Örebro. Den skall dock inte föraktas av nybörjare som vill träna balans och teknik.

Inne i centrala Örebro finns det vid högt vattenstånd en bra vals nere vid bron vid slussen. Den kan variera flera gånger i timmen och duger bra för teknikövningar. VARNING för vass sprängsten som ligger cirka 30 meter nedanför slussen/valsen.

Hitta hit: För Hidingebro kör E-18 mot Karlskoga,sväng mot Fjugesta och sväng av vid Hidingebro. Efter bron sväng vänster och "forsen" syns då på vänster sida 5-6 hundra meter efter kraftverket.

För Slussen, kör in i centrum och kör ner mot pappersbruket och Wadköping. Kanotklubbens hus ligger strax efter bron nere vid ån.

Boende: Det går alltid att hyra in sig i Kanotklubben, ÖKF:s hus.

Strömpis - 3

Strömpisvalsen ligger mitt i Örebro vid Örebro slott. Valsen kan vid behov regleras med dammlucka.

"Norra hålet" är den lucka som oftast är öppen och ger vid normalt flöde en hästskoformad vals som är 0,5 - 1,3 m hög. Den spottar som regel ut såväl kajak som paddlare. Det är en gjuten bottenplatta i ån och inga stenar. Själva surfen väldigt grund och vattnet i valsen är luftigt.

Hitta hit: Åk in till turistbyrån som ligger i Örebro slott. P-platser finns vid slottet eller efter gatan.

bottom of page