Stor-fjätan
Klass 3-4
Året om
Tobias Mårtensson/Dennis Franzen

Övre delen kräver mkt vatten, klass 2 ungefär. I början väldigt lugnt men det blir bättre och bättre. Fjätfallet 2 st dropp på 2-2,5 m med en kort fors efter.

 

Hitta hit: Åk väg 311 mellan RV70 och Tännäs (Härjedalen). Putin: Åk 4 km norr om Fjätervålens skidanläggning till Lillfjäten och tag av österut mot Storfjäten. Efter 5 km korsar ni Storfjätan. Lägg i här. Takeout: 500 m söder om infarten till Fjätervålens skidanläggning tar du österut på en grusväg. Åk grusvägen rakt fram tills den tar slut (2 km) så är du framme. Här ser ni dubbeldroppet och kan bedöma vattennivån. Du kommer att åka över Lill-fjätan på vägen till vändplanen.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.