top of page
Stensån
Klass 2
Vår
Michael Gullvert

Stensån får vid Kärramölla ett brant parti tillskillnad från övriga sträckor. Partiet är ca 700m och det är dåligt med backvatten så kontrollera hela sträckan innan paddling, en del träd tenderar att hamna i forsen så se upp. Det är gott om sten, i slutet av forsen bildas emellanåt en ok surf.

Hitta hit: Kör från Våxtorp västerut mot Vindrarp sedan mot Åstarp/Kärramölla, du får nu forsen på vänster sida, kör du över stens ån har du kört för långt. Parkera mellan de två husen i backen i vägkanten.

bottom of page