Skärkån
Klass 2-4
Maj-Juni
David Levrén

Skärkån rinner i närheten av Ljungdalen och erbjuder fin klass II-IV creeking. Lämplig tur för den som tycker att Övre Ljungan är för svår. Kräver regn eller snösmältning och fungerar antagligen samma perioder som Övre Ljungan. Turen börjar vid en sjö och slutar vid en bro längs med en grusväg. Turen inleds med klass II-III paddling och fortsätter så till sista forsen innan bron. Denna fors är betydligt svårare än resten av turen och bör rekas från land.

Hitta hit: Åk från Ljungdalen mot Åsarna så har ni creeken på höger sida. Grusväg till ilägg och upptag.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.