Övre delen av Saxån är en varierad creek med endel roliga sträckor. Vi har paddlat från droppen man ser på höger sida efter bron på väg upp på Stekken (en ca km bäring) ner till ca 2 km före Klimpfjäll. Det finns bla ett helt vertikalt 4-5 m vattenfall.

Hitta hit: Kör förbi Klimpfjäll, efter 10 km kör man över Saxån.

Saxån
Klass 3-5
Juni
Robin

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.