Sångån
Klass 3-4
Maj-Juli
Erik Wettergren

En liten å med ett antal korta, branta forsar. Det krävs mycket vatten för att Sångån skall vara körbar.

 

Hitta hit: Sväng av från Dala-Floda mot Mossel, tag därefter första avtagsvägen åt höger. Följ denna väg cirka 5 km till dess att ni passerar en bro över en liten å (upptaget efter turen). Därefter tar man nästa till vänster och kör cirka 3 km fram till en skarp högerkurva. På vänster sida av vägen är det en brant kulle och på andra sidan av denna ligger Sjön Sången och put in.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.