top of page
Sångån
Klass 3-4
Maj-Juli
Erik Wettergren

En liten å med ett antal korta, branta forsar. Det krävs mycket vatten för att Sångån skall vara körbar.

 

Hitta hit: Sväng av från Dala-Floda mot Mossel, tag därefter första avtagsvägen åt höger. Följ denna väg cirka 5 km till dess att ni passerar en bro över en liten å (upptaget efter turen). Därefter tar man nästa till vänster och kör cirka 3 km fram till en skarp högerkurva. På vänster sida av vägen är det en brant kulle och på andra sidan av denna ligger Sjön Sången och put in.

bottom of page