top of page
Rotälven
Klass 3-4
April-Maj/Regn
Mats Wålstedt mfl 

En fin liten sträcka på 5 km i norra Dalarna. Mycket lättåtkomlig med en väg längs hela sträckan. Alla drop och slides är enkla att reka från både land och kajaken. Många fina enkla slides och 4 - 5 små dropp på 1m - 1,5m. Tänk på att det ligger på Älvdalens skjutfält. För upplysningar om tillträde vg se försvarsmaktens hemsida. OBS! Få mobiltelefoner fungerar här ute.

Putin vid en liten damm. Några små slides därifrån ner till "Åsa-Nisses slide" (Åsa-Nisse har nämligen first descent i en tunna, under filminspelning) En 45m lång slide med ca 10 fallhöjdsmeter. Väldigt lättpaddlad men jobbigt om man klantar sig. Funkar i även i lågt vattenstånd.

Nedströms sliden finns ett fint 1m drop under en gångbro. Kontinuerlig fors därifrån med ett antal slides. Takeout vid en vägbro. Nedströms takeout ca 100 m finns Rotensugnet i all väsentlighet ett 1,5 m brett opaddelbart vattenfall ner i en ravin, sannolikt en dödsfälla med kajak.

Om du står på RV70 på bron som går över Rotälven. Titta uppströms. Ser du små stenar i mitten av älven, åk inte upp för att paddla. Rinner vattnet över de små stenarna så går det att paddla, lite skrap. Rinner vattnet över de stora stenarna - nu börjar det bli bra!

 

Hitta hit: Åk riksväg 70 genom Älvdalen sedan av åt höger mot Rot. Följ älven och följ sedan skyltarna mot Sugnet.

Åk på Östra sidan av Rotälven till Bössbod, där åker du över till Västra sidan och håller dig på den tills du kommer fram till Rotsugnet.

Fortsättning av normalturen.

Om du bär förbi Sugnet. Antingen på stigen på älv vänster eller i NYA timmerrännan så kan du fortsätta ett par kilometer ner till en bilbro över älven. Paddelvärd klass II-III.

bottom of page