Risjöbäcken är en brant och stenig creek. Den faller 220 m på 4 km. Många partier är riktigt roliga men det kräver mycket av paddlaren då det är ont om bakvatten och på många ställen kan det vara 7-8 drop som måste paddlas åt gången. Det är en solklar bärning just innan Saksensjön där det är ett drop på 12 m som går ner i sten. När man paddlat över sjön så har man en 2 km lång sträcka som faller 50 m, efter det kommer man till Bergsjön take-out vid sjöns vänstra hörn. Hela turen tog oss 9 timmar.

 

Hitta hit: Kör förbi Kittelfjäll. Sätt i vid Borkasjön. Paddla Bergsjöån till bron. Där går leden till Rissjöbäcken. Se fram emot en hike på 3 timmar över 2 fjäll.

Rissjöbäcken
Klass 4-6
Juni
Robin

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.