top of page
Piteälven (Trollforsarna)
Klass 2-5 (6)
Maj-Oktober
Mats Lindmark & Erik Wettergren

Trollforsarna i Piteälven strax norr om Moskosel är kanske de bästa paddelvatten som finns att uppbåda i Sverige. Här finns allt från extrem, brant, creeking via idealiska lekvalsar och vågor till riktig "big water" paddling.

 

OBS: Det pågår arbeten med att återställa Piteälven efter flottningsepoken. Detta innebär att en hel flottningsmurar har tagits bort och delvis ändrat på karaktären på forsarna i området. Bland annat så är det idag betydligt mindre vatten som går igenom Björnideforsen, men däremot mer vatten i deltalandskapet.

Piteälven är en av Sveriges fyra nationalälvar och den största riktiga vildmarksälven.

 

Här finns massor att välja på:

* park and play i Paltvalsen, Glashällen eller Banforsen

* turpaddling "riverplay" från campingen till järnvägsbron eller längre ner till väg 45.

* Big water + riverplay i Benbryteforsen

* Creeking i övre trollforsarna

* Den som verkligen söker en utmaning kanske funderar på flottarrännan.

 

Vattenföringen i Piteälven är relativt stabil tack vare stora sjösystem nära källflödena och vanligtvis funkar alla de vanliga ställena som nämns nedan hela våren och stora delar av sommaren och ofta en bit in på hösten.

Hitta hit: Närmaste centralort är Moskosel, följ väg 45 som går igenom Moskosel, ca: 1 km norr om den plats där vägen korsar Piteälven finns en avtagsväg västerut. Följ denna ca: 6-7km tills du kommer fram till järnvägen och därefter ytterligare ca: 7km till campingen.

Trollforsarna - översikt 

Det som normalt kallas för Trollforsarna är i själva verket ett flertal olika forsar av starkt varierande karaktär. Här finns allt från brant creeking till riktig big water-paddling. Nedan visas en översiktskarta över området.

Creekingdeltat - 5 (lutning 25m/km)

Övre Trollforsarnas norra fåra kallas bland paddlare för creekingdeltat, men heter egentligen Fätnafåran, och består av en mängd mindre forsar. Det är oftast grunt och relativt brant med inslag av fall. Creekingdeltat är mest lämpat för erfarna paddlare, men det är lätt att bära överallt och det finns många delar som är betydligt enklare än klass 5.

Benbrytarforsen - 4

Stor fors, klass IV-V med väldigt bubbliga bakvatten på några ställen. Älven droppar några meter ca 500 meter nedströms bron med en jättesugvals bakom. Hela sträcka bör rekas innan man hoppar i. I slutet av benbrytarforsen följer en serie mindre forsar (dock med rejält stora vågor i högvatten) med lite olika playspots som är lämpliga för Park and Play.

Mellersta Trollforsarna - 4

Mellan campingen vid Trollselet och järnvägsbron där inlandsbanan passerar älven finns flera relativt stora forsar med många fina valsar och surfvågor

 

Björnidedeltat

"Delta" i högra kanalen, klass IV i början och sen klass III-IV. Man kan leta sig ner på höger sida och ev bära något parti på höger sida. För att komma till deltat lyfter man över flottarmuren på höger sida efter Elomsfallet. Halvägs ner i deltat kommer en bananformad vals som är sugig på vänstersidan men rätt ok på högersidan. Funkar bäst i lite mindre vatten.

 

Ljusselforsen

Svårrekad fors, klass 3 till 4 beroende på vattenstånd, lite grund på slutet. Lämpligen håller man högerkanten och går in i ett bakvatten just innan flottarmuren börjar på höger sida. Därifrån kan man reka efter muren eller efter stranden. Hela forsen körs lämpligen på höger sida om man vill. Känner man sig hyfsat säker så funkar det att köra direkt. Håll svagt höger om mitten i början och gå efter ett tag mer vänster om mitten. Håll ögonen öppna och var beredd på stenar eller pourovers lite här och där.

Paltvalsen

Kort intensiv fors, klass III-IV, rekas lämpligen på höger sida. Några

valsar i början som man kanske vill undvika. Stor fin lekvals (paltvalsen) ca 100 meter ner i

forsen. Kolla även in en kraftig sugvals ytterligare 100 meter nedströms innan

man börjar paddla.

Fällforsen - 5

Kort, intensiv och brant fors. Hela älvan droppar ca 11 meter på en sträcka av ca 30 meter.

Hitta hit: Ca 1 mil nedströms vidsel, skyltat.

First descent: Mikael Lantto, Juho Vaarala och Tuomas Vaarala 2006

Flottarrännan - 6

Mycket kraftig fors i en lång relativt smal ränna. Hela sträckan bör rekas innan den körs.

Faror: Många kraftiga sugvalsar och undercuts

First descent: Simon B, Robin K och Fredrik L 2003

Nedre Trollforsarna - 3

Förnärvarande finns ingen utförlig beskrivning av nedre Trollforsarna. Kort kan sägas att det är ca: klass II-IV blandat med lite slätvatten. Flera forsar är breda och långa och det kan vara svårt att bära på vissa ställen men det flesta delar går finfint att reka direkt från kajaken bara man hålla lite utkik.

 

Mitt på sträckan är det en lååång (ca 3-4 km) fors som på högt vatten blir ganska tuff men ordentligt rolig.

Hitta hit: Mellan järnvägsbron och RV45. Upptag går att göra någon kilometer uppströms RV45, det går bilväg längs älven förbi det sista stora selet.

Banforsen - 3

Banforsen är egentligen två korta forsar med ca 200 meter emellan. Den övre delen består av ett antal olika hällar i olika nivåer som bildar vågor och valsar på flera ställen gott om bakvatten och enkla linjer om man vill undvika valsarna. Nedre delen är ett dropp på ca 1,5 meter i vilken det bildas ett flertal olika vågor och valsar, ingenting farligt (i alla fall inte runt 350 m3/s) och med slätvatten så långt ögat når nedanför.

Hitta hit: Om man kör från Älvsbyn mot Vidsel så ska man börja bli uppmärksam efter några mil när man just har passerat Riddarhällan. När man ser skylten "östrand" så tar man in vänster på en liten grus- eller lerväg. Följ vägen ända ner till vattnet och ni har hittat ilägget.

Creekingdeltat - vänsterfåran - 4 (lutning 25m/km)

Vänsterfåran (dvs längst norrut av Trollforsens olika fåror) har länge stått i skymundan av den betydligt mer paddlade mittenfåran, men bjuder inte desto mindre på mycket fin creekpaddling.

 

Vänsterfåran är klart lättare än mittenfåran (förutom ett ofarbart fall ungefär mitt på sträckan) och lämpar sig mycket väl för de som vill prova på riktig creeking, men den bjuder även på en del utmaningar för mer erfarna paddlare.

Hitta hit: Kör grusvägen från Trollselet vidare uppströms några km, när man ser en kraftledning som går över vägen i slutet av en lång raksträcka så ska man leta efter en liten avfart och en stig på vänster sida. Stigen ner till sjön är cirka 400m, sedan följer ett antal 100m paddling över sjön. Följ sjöns norra strand för att hitta vänsterfåran (håll betydligt mer höger för att komma till mittenfåran).

bottom of page