Norrström
Klass 1-2
Året runt

Strömmen är en kort fors i centrala Stockholm som uppstår där Mälaren har sitt utlopp i Saltsjön.

Hitta hit: Mitt i centrala Stockholm mellan Rosenbad och Kungliga operan. Parkering finns vid Operan, eller vid KKSS klubbhus på Skeppsholmen.

Strömmen - 2

Dammluckan som reglerar utflödet ur Mälaren ligger under Riksbron. När luckan är helt öppen bildas det bra fors vid Norrbro. När luckan är halvöppen med ca 1 meters öppning bildas ett antal vågor vid Riksbron istället. Andra lägen på luckan brukar inte ge bra paddling.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.