top of page
Norrström
Klass 1-2
Året runt

Strömmen är en kort fors i centrala Stockholm som uppstår där Mälaren har sitt utlopp i Saltsjön.

Hitta hit: Mitt i centrala Stockholm mellan Rosenbad och Kungliga operan. Parkering finns vid Operan, eller vid KKSS klubbhus på Skeppsholmen.

Strömmen - 2

Dammluckan som reglerar utflödet ur Mälaren ligger under Riksbron. När luckan är helt öppen bildas det bra fors vid Norrbro. När luckan är halvöppen med ca 1 meters öppning bildas ett antal vågor vid Riksbron istället. Andra lägen på luckan brukar inte ge bra paddling.

bottom of page