Norge

Ett land med oändligt antal forsar, här nämner vi dom som är gränsnära.

För djupare in i landet rekommenderas Tore's ypperliga guide (när den finns tillgänglig). 

​http://deifrendelause.no/

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.