Nissan 
Klass 2
Hela året
Michael Gullvert

Nissan har inte mycket naturliga forsar kvar men vid Sennan finns ett parti som är ca 400m och bjuder på en del varierad paddling. I övrigt finns endast spill kanalerna som är svåra att pricka rätt när de väl släpper på vatten, normalt när det är extremt med vatten i Nissan. Kraftverken är inte glada i paddlare! En del av sträckorna blir fina klass 4 åk, följande ställen är bra när de väl släpper på:

Rödebybruk

Nissaström

Oskarström

Johnesfors

Hitta hit: Sennan ligger mellan Oskarström och Halmstad. Passera över järnvägen i Sennan och parkera vid den öppna gräsytan.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.