top of page
Nissan 
Klass 2
Hela året
Michael Gullvert

Nissan har inte mycket naturliga forsar kvar men vid Sennan finns ett parti som är ca 400m och bjuder på en del varierad paddling. I övrigt finns endast spill kanalerna som är svåra att pricka rätt när de väl släpper på vatten, normalt när det är extremt med vatten i Nissan. Kraftverken är inte glada i paddlare! En del av sträckorna blir fina klass 4 åk, följande ställen är bra när de väl släpper på:

Rödebybruk

Nissaström

Oskarström

Johnesfors

Hitta hit: Sennan ligger mellan Oskarström och Halmstad. Passera över järnvägen i Sennan och parkera vid den öppna gräsytan.

bottom of page