Nissan
Klass 1-?
Året om
Olle Sahlberg

5 m vattenfall och vals vid Nissafors bruk. Svårighetsgrad mycket olika beroende på vattenföring.

Hitta hit: Väg 26 Nissastigen från Hestra mot Jönköping efter en kort bit ta av vänster mot Golfbanan.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.