top of page
Mörrumsån
Klass 1-2 (3)
December-Oktober

Mörrumsån börjar i Sjön Åsnen och rinner nästan rakt söderut med sitt utlopp i Östersjön vid Elleholm. Ån kan paddlas i sin helhet med avbrott för dammar och kraftstationer.

Det är tre sträckor som vanligen paddlas då det annars blir för mycket plattvatten.

Största faran är träd!

Paddlare bör känna till att detta är södra Sveriges bästa laxfiskevatten och att fiskare generellt inte uppskattar forspaddling och här har betalat stora summor för fiskekortet.

Det rådde tidigare förbud mot att framföra farkoster på vattnet under sommarhalvåret, sedan 2014 gäller det dock endast 1 oktober till 30 november. Hänvisa till beslut från Länsstyrelsen om konflikt/diskussion uppstår.

 

Hovmansbygden - Hemsjö klass 1-2

Vanligen paddlas sträckan från dammen i Hovmansbygd till gamla Benstampen i Hemsjö.

Ca 4 km som högst klass 2.

Knaggelid - Åkeholm klass 1-2

Oftast paddlas sträckan från rastplatsen på åns östra sida vid Knaggelid ner till bron vid Åkeholm. Sträckan kan förlängas ner till Svängsta men då tillkommer en hel del plattvatten.

Upplevs ofta som mer spännande än Hovmansbygd till Hemsjö men är inte svårare.

 

Sydkraftstugan - Mörrum 2 (3)

Oftast paddlas sträckan från strax uppströms bron som ligger vid sydkraftstugan.

Titta på kartan och ta grusvägen österut mot ån från korsningen Svängstavägen och Tångavägen.

I huvudsak klass 2 forsar och plattvatten. Avslutas oftast innan eller efter Kungsforsen som ligger i samhället Mörrum.

Kungsforsen är klass 3 och bör som alla forsar tittas på innan den paddlas. Vid höga vattenstånd kan det bli väldigt lågt under gångbroarna.

 

Kan förlängas och startas uppströms i Svängsta då tillkommer en hel del plattvatten. Kan även förlängas söderut till åns utlopp i Östersjön men då tillkommer mest plattvatten.

bottom of page