top of page
Mistra
Klass 2-4
Vid lågvatten
David Levrén

Liten men oerhört fin älv som rinner på tämligen konternueligt, klass 2 första sträckan följt av en betydligt mer seriös andra sträcka med klass 4 canyon. Okörbar i högvatten. Är du stabil klass 3-4 paddlare och i området är detta ett måste. Går även att bära ut straxt innan canyonen men då ca 300 höjdmeter på mindre än en km vilket är tämligen tungt.

Hitta hit: Åk till Trysilälven, därifrån ca 15 min vidare österut. 

bottom of page