Mistra
Klass 2-4
Vid lågvatten
David Levrén

Liten men oerhört fin älv som rinner på tämligen konternueligt, klass 2 första sträckan följt av en betydligt mer seriös andra sträcka med klass 4 canyon. Okörbar i högvatten. Är du stabil klass 3-4 paddlare och i området är detta ett måste. Går även att bära ut straxt innan canyonen men då ca 300 höjdmeter på mindre än en km vilket är tämligen tungt.

Hitta hit: Åk till Trysilälven, därifrån ca 15 min vidare österut. 

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.