Ljustorpsån
Klass 3-4
April-Maj/Regn
Calle Nilsson

Ljustorpsån är i det stora hela en väldig lugnt flytande å och väldigt populär att paddla canadensare i. På våren kryllar det av fiskare som vill fånga de stigande havsöringarna. Men längst upp i Ljustorpsån ändrar den skepnad och blir en bullrande fors.

Hitta hit: Sväng av E4 i Timrå/Bergeforsen I Stavreviken svänger du av mot Ljustorp fortsätter sedan till Fuske. Mitt i Fuske finns en dålig skylt på vänster sida, kör ner där på en dålig grusväg, parkering intill forsen.

Boende: Stugor i Stavreviken, camping i Bergeforsen.

 

Nylandsforsen - 3-4

Nylandsforsen är en ca 500m lång sträcka där ån faller ordentligt och rinner över stenhällar, mellan stora stenar och små öar. Under vårfloden bildas det ordentliga valsar och vattnet rinner mycket fort.

NLFs fina "backyard creek" som passar de flesta!

Faror: Sträckan innehåller ett par valsar, en stor sten där träd och bråte samlas (men som rensas med jämna mellanrum).

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.