Ljusnan
Klass 1-5
April-November
Erik Westberg

Den nedre delen av Ljusnan strax norr om Bollnäs innehöll många forsar men allt är nu utbyggt. I höga flöden släpps spillvatten och många torrlagda sträckor får nytt liv!

Hitta hit: Riksväg 83 Bollnäs - Ljusdal.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.