top of page
Ljusnan
Klass 1-5
April-November
Erik Westberg

Den nedre delen av Ljusnan strax norr om Bollnäs innehöll många forsar men allt är nu utbyggt. I höga flöden släpps spillvatten och många torrlagda sträckor får nytt liv!

Hitta hit: Riksväg 83 Bollnäs - Ljusdal.

bottom of page