top of page
Laisälven
Klass 3-4
Juni
Andreas Strindberg & Erik Wettergren

Laisälven med sina källflöden i den norrbottniska fjällvärlden, har en mängd forsar och sel på sin väg ner mot Sorsele där älven mynnar i Vindelälven. Det är i huvudsak turpaddling som erbjuds längs sträckan Ågotforsen till Gargesonforsen. Vid högvatten är det (förmodligen) riktig storvattenspaddling.

Hitta hit: Från Sorsele: Kör norrut längs väg 363 mot Ammarnäs. Efter cirka 10km kommer en bro över Laisälven, sväng direkt höger in på den lilla vägen efter bron. Kör ytterligare cirka 10km längs denna väg tills du ser en stor vik på höger sida. Detta är upptaget på turen. Isättning sker ytterligare 6km längre upp vid Ågotforsen (skyltat).

Boende: Bra tältplats finns längs vägen ungefär mitt mellan isättningsplatsen och upptaget.

 

Ågotsforsen - 1

Pyttefors där man startar.

Hällforsen - 3

Rekas på muren på vänster sida. Kort fors. Naturslalom mellan stenar och

valsar.

Vitforsen - 4

Underbar fors! Rekas från ön, eller från land på vänster sida. Rolig

paddling ner till ett kraftigt fall som är körbart på vänster sida i lågt

vattenstånd. Reka ordentligt. Allt vatten trycks rakt in i en bergvägg en

bit efter fallet.

Lillselforsen - 3

Rekas från ön i mitten. Höger fåra är en kul fors med flera små valsar som ganska lätt kan köras igenom. Vänster fåra betydligt svårare med ett ordentligt undercut på vänster sida. En bit ner efter att fårorna går ihop finns ett undercut på vänster sida.

 

Kvarnforsen - 2

Kommer direkt efter Lillselforsen. Låg fallkant över hela forsen. Bred tunga

i mitten. Rekas från liten ö på vänster sida. Snikränna finns på vänster

sida.

Trollforsen - 3

Dropp över hela forsen. Kan rekas från mur på vänster sida. Det finns en

grund tunga igenom droppet.

Gargesonforsen - 2

Sista forsen. Bara vågor. Upptag Ta upp i viken direkt till höger efter Gargesonforsen och ta ett dopp på

beachen.

bottom of page