Krokån
Klass 2-4
Höst-Vinter-Vår
Michael Gullvert

Krokån är en mindre å som på sina ställen har tämligen dramatiska höjdskillnader och forsar.

 

Flammafallen grad 3, 100m. är en sådan plats där ån rinner över en trappliknade formation i berget. Stegen är drygt en meter höga och 1-2m breda och där är ca 4st.

Kanjonen grad 2-4 ca 5km. Ytterligare finns en sträcka mellan Bron vid Egernahult och Körsveka som är en kanjon med droppar och trevliga små fall, ca grad 3+ (4). Ta ur efter bron i Körsveka vid ängen på vänster sida. Kort efter iläggning finns ett kraftigt hål, Högsränna som har ett undercut på höger sida.

 

Kurs turen gard 2 ca 4km. Nästa sträcka är mellan Bron vid Sjöaljunga och Krokåfallet som är en trevlig grad 2 med en hel del lungna partier mellan forsarna. upp tag innan Krokåfallet.

 

Kvarnfallet grad 4 ca 100m. (Naturreservat: Ekskogen) För att paddla fallet kvävs högvatten och en del mod. Håll till höger i fallet och vinkla upp mot vänster för att parera den lilla klippa som finns på vänster sida av fallet. Trevlig Huck

Trean grad 3 ca 2km. Sista sträckan ligger mellan Krokåfallet och Lagan camping ca grad 3- kräver höga vattenstånd, lägg i efter Kvarnfallet.

 

OBS lite problem med access kolla www.eskapader.se för nyheter och kontakter

Hitta hit: Ån går mellan Porsabygget och Knäred. Krokåforsen ligger precis i utkanten av norra Knäred. Parkera vid infoskylten och gå stigen ner till ån 50m.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.