top of page
Krokån
Klass 2-4
Höst-Vinter-Vår
Michael Gullvert

Krokån är en mindre å som på sina ställen har tämligen dramatiska höjdskillnader och forsar.

 

Flammafallen grad 3, 100m. är en sådan plats där ån rinner över en trappliknade formation i berget. Stegen är drygt en meter höga och 1-2m breda och där är ca 4st.

Kanjonen grad 2-4 ca 5km. Ytterligare finns en sträcka mellan Bron vid Egernahult och Körsveka som är en kanjon med droppar och trevliga små fall, ca grad 3+ (4). Ta ur efter bron i Körsveka vid ängen på vänster sida. Kort efter iläggning finns ett kraftigt hål, Högsränna som har ett undercut på höger sida.

 

Kurs turen gard 2 ca 4km. Nästa sträcka är mellan Bron vid Sjöaljunga och Krokåfallet som är en trevlig grad 2 med en hel del lungna partier mellan forsarna. upp tag innan Krokåfallet.

 

Kvarnfallet grad 4 ca 100m. (Naturreservat: Ekskogen) För att paddla fallet kvävs högvatten och en del mod. Håll till höger i fallet och vinkla upp mot vänster för att parera den lilla klippa som finns på vänster sida av fallet. Trevlig Huck

Trean grad 3 ca 2km. Sista sträckan ligger mellan Krokåfallet och Lagan camping ca grad 3- kräver höga vattenstånd, lägg i efter Kvarnfallet.

 

OBS lite problem med access kolla www.eskapader.se för nyheter och kontakter

Hitta hit: Ån går mellan Porsabygget och Knäred. Krokåforsen ligger precis i utkanten av norra Knäred. Parkera vid infoskylten och gå stigen ner till ån 50m.

bottom of page