top of page
Kölsjöån
Klass 3
Vår/Höst
Erik Wettergren

Kölsjöån utgör tillsammans med Bresiljån de huvudsakliga tillflödena till Testeboån. Kölsjöån rinner genom vackert omväxlande natur- och kulturmiljöer och mynnar precis som Bresiljån i byn Åmot där de tillsammans bildar Testeboån.

 

SMHIs prognos för vattenflödet i Konstdalsströmmen ger en god indikation på flödet. Kölsjöån är något mindre än Bresiljån och kräver något mer vatten. Vid förstagångspaddlingen i Augusti 2009 gick det knappt 30 kubik per sekund i Konstdalströmmen och det var i minsta laget. Med högre flöden kan denna sträcka bli riktigt kul. Sträckan som paddlades var från Hedsjön ner till Hammardammen i Åmot. Totalt cirka 5km med en sammanlagd fallhöjd på 70m (cirka 14m/km). Ån är mestadels smal som en mindre landsväg och vid 30m3/s i Konstdalsträmmen så var det grunt och mycket sten men fullt paddelbart. Forsarna är långa och kontinuerliga med få och små bakvatten. Två dammar passeras på sträckan. Den första (masugnsdammen efter den lilla sjön mitt på sträckan) är ofarbar. Den andra vid kvarnen i Åmot ser ut att vara körbar, men man bör nog kolla ordentligt vid lågvatten hur bottnen ser ut nedanför.

Hitta hit: Kör till byn Åmot (ligger längs väg 546) och sväng av mot sydväst på väg 547 (Svartnäsvägen) och kör sedan cirka 4km tills ni ser Hedsjön på vänster sida här är ilägget. Det finns en rastplats där man kan parkera. Upptaget detsamma som nedre sträckan av Bresiljån dvs. vid lanthandeln i Åmot.

bottom of page