top of page
Järleån
Klass 3
Vår/Höst
Simon Thyr

Järleån är en reglerad å. Bred som en landsväg. Sträckan från Hammarby till Järle kvarn är ca 3 km. Första hälften av sträckan är fors och andra slätvatten. Finns även en del grässlänter att utmana. Vid Järle kvarn, där sträckan avslutas finns en kul "trixig" passage. Bäst efter stor nederbörd eller i vårflod.

Det finns bäver i området som jobbar flitigt!

Hitta hit: Från Örebro- Kör norrut på väg 50. Vid avfarten Nora (väg 244), fortsätt norrut ca 1km till Fingerboda. Tag avtagsväg "Yxe, Järleån", efter ca 5km kommer du till en bro som går över Järleån. Precis innan bron (där Järle kvarn ligger) går en väg mot Hammarby (skylt Hammarby 3). Grusvägen delar sig efter ett tag, håll höger. Kör över ån och parkera.

bottom of page