top of page
Indalsälven
Klass 1-6
April-Oktober
Fredrik Junkka

Indalsälven avvattnar Sylarna- och Helags fjällmassiv. Via Enan och Handölan som rinner vattnet ut i Ånnsjön, en stor sjö som magasinerar vattnet. Från Ånnsjön börjar Indalsälven.

 

Indalsälven är en relativt liten älv jämfört med de stora norrlandsälvarna, men erbjuder ändå bra och varierande paddling i alla svårighetsgrader. Freestylepaddlingen är bra under vårfloden till slutet på juni månad. Bra utförspaddling finns det på alla nivåer under hela barmarksperioden. I Kvissle som är sista forsen innan Storsjön finns det forspaddling med fina nybörjarvänliga surfvågor under hela året förutom på sommaren.

 

Flödesinformation

Det finns fyra ställen att mäta flödet i Indalsälven:

För Tångböle och Gevsjöströmmarna är Stickan i Tångböle den exaktaste mätpunkten och för Brattlandsströmmarna är Stenarna på gamla brofundamentet bäst. Östernorens tillgänglighet via Internet har gjort att det är den källa som det i huvudsak refereras till i denna forsbeskrivning gällande vattenstånd. Man bör dock tänka på att det kan förekomma viss variation mellan mätpunkterna pga att det är långt mellan mätpunkterna och att det ofta är tidsskillnader mellan observationerna. Ju större variationen i flödet är desto större blir variationen mellan mätplatserna.

 

Playspotguiden

I Indalsälven finns det flertalet lekställen. Denna guide ger en uppfattning om vid vilka vattenstånd respektive lekställe fungerar. För det lekställen markerade med * har det inte gjorts en fullständig kartläggning om exakt vid vilka vattenstånd lekställena fungerar. Playspotsen är sorterade nedströms efter Indalsälven.

 

Tångbölerakan 200-360 m3/s (100-160 cm på stickan)

Lövstabron 200-360 m3/s

Sundet* 120 m3/s

Brattlandsvågen 150-220 m3/s (ca 8 – 10,5 stenar på brofundamentet)

Ristavågen* 70-120 m3/s

Ristavalsen* 90-160 m3/s

Nedre Nyland 30 m3/s – 70 m3s

Pastorsvågen* ca 130-200 m3/s

Prästvalsen* ca 80 m3/s

Kvissle 299,400-299,900 meter

 

Tångbölerakan, Prästvågen och Ristavalsen det klart bästa lekställena och möjliga tävlingsplatser för det duktigare forspaddlarna. Brattland och Kvissle har det bästa lättare vågorna för paddlare som vill lära sig surfa och kanske simmar emellanåt. Mer info på respektive fors beskrivning.

Landverk-Tångböle - 1-3

Tångböleturen går från Ånnsjön till Gevsjön. Längd ca 13 km och 26 m fallhöjd på hela sträckan.

 

Forssträckan består av tre forsar.

Landverksströmmen klass 1

Mellanforsen klass 2 knappt 2 km lång

Tångböle klass 3 ca 2,5 km lång

Forsarna avgränsas av långa sel.

 

Sträckan körs ofta av forsrännare, men hela sträckan paddlas sällan utan assistans av motordriven gummibåt. P.g.a de långa selet på sträckan. Forspaddlare utan assistans av motordriven båt paddlar vanligtvis endast Tångböleströmarna, som är sista forsen på turen.

 

Hitta hit: För ilägg så är det lättast att lägga i Landverk. Ta en försiktig kontakt med markägaren på plats så brukar det gå bra att parkera och lägga i där. Annars så får man lägga i Ånn och börja med 3 km plattvattenspaddling. Upptaget är vid järnvägsbron i Tångböle med en stor asfalterad parkeringsplats.

 

Tångböleströmmen - 3

Graderingen gäller vid vattenstånd 30-100 cm (4 vid vattenstånd > 100 cm)

 

Första delen av Tångböleströmmen är relativt lättpaddlade. Det finns en fin våg i första högerkurvan på vänster sida att surfa (utan bakvatten). Efter ett lite lungnare parti vid den vänstra rasbranten kommer Tångböleströmmarnas epicentrum i Tångbölerakan. Här finns det ca 10 olika vågor och valsar av bra kvalitet från 70 cm till 160 cm vattenivå på stickan. Det flesta vågorna är placerade på höger sida.

 

Efter rakan är det rekommenderat att paddla över till vänstersidan där det är bra fart på vattnet. I början av kurvan finns Turbokicken. En rolig liten sned våg som är bäst vid ca 70 cm med ett kortare bakvatten. Längre ner i kurvan finns det flera surfbara vågor som saknar bakvatten. Ju högre vattenstånd desto bättre/roligare!

 

Faror: Från vattenstånd på ca 70-150 cm finns det ganska bred och grund vals i mitten på Tångbölerakan. Den kan vara ganska besvärlig att surfa sig ur och en simtur där blir både lång och stenig.

 

Tångbölerakan

Nedan nämns det mest populära lekställena på Tångbölerakan. Vid det flesta vattenstånd finns det fler lekställen (ca 10 st på högersidan). Då det är ont om bakvatten så är det brukligt att man bär upp och leker sig ner via det olika vågorna och valsarna.

 

Början

Första valsarna 60-160 cm

En mindre vals till vänster och en större till höger. Ganska grunda. Roligast vid högt vattenstånd, men ganska sugiga. För den som törs! Vid lägre vattenstånd är det bra att träna sidsurf och 360.

 

Högra sidan

Lillvalsen: 155-160 cm.

I början av alla vågorna på höger sida. Har bakvatten. Liten men snabb och kul.

 

Tävlingsvågen 60-135 cm

Snett ovanför roddarhålet. Fin utan bakvatten. Bäst vid 125-130.

 

Roddarhålet. 70-140 cm.

En av få lekställen som även en gummibår kan surfas utan problem. Därav namnet. Bra fart på vattnet och ganska grund i framkant och i vassa svattenstpånd rätt sugig.

 

Storvågen. 160 cm

När roddarhålet försvinner kommer storvågen strax nedanför.

Lite jobbig att ta sig ut till, men helt klar en av det bästa vågorna på rakan. Ser sugigare ut än vad den är och en garanterad adrenalinruch att surfa.

 

Sista vågen 105-135 cm

Sist på rakan ligger den populäraste vågen. Bra bakvatten, lätta att ta sig in i. Tyvärr verkar botten ha ändrats och sista vågen är idag betydligt minde än förut

 

Vänster sidan.

Vänstervågen 100-160 cm

Fin och lättsurfad vid högre vattenstånd. Tyvätt så är det långa bärningar för den här vågen.

 

Mitten

Mittvalsen < 30cm

Mittvalsen är bred och fin att öva sidsurf och 360 på vattenstånd 30-40 cm. Vid vattenstånd över 155 cm blir det en gigantisk och oregelbunden våg över hela älven!

Hitta hit: Parkera upptagsbil på parkeringsfickan vi Bron i Tångböle. Jopes sticka sitter på den närmaste bropelaren på järnvägsbron. För ilägg kör västerut i ca 1,5 km och ta vänster uppe på krönet mot mobilmasten. Det är MYCKET VIKTIGT att inga husdjur följer med till iläggs parkeringen. Inte ens kopplade hundar! Boskapen är mycket stress känslig och det är ett villkor från bonden för att vi ska få använda hans grusväg. I början på vårfloden kan grusvägen var mjuk, Gå då från E 14 istället för att förstöra vägen. Parkera vid vägslut intill Järnvägen och följ den ganska väl upptrampade traktor och singel stigen i ca 500 meter till älven. Om du har svårt att hitta eller går fel så kan man alltid lyssna sig till vart älven är.

 

Gevsjöströmmarna - 3-5

Graderingen gäller för vattenstånd 20-45 cm på stickan i Tångböle. (ca 40-90 m3/s i Öster Noren).

Gevsjöströmmarna rinner från Gevsön ner till Bodsjön och är 6 km lång med en fallhöjd på 60 m. Paddlingen är korta och mycket branta forsar med skilda inslag som bryts av med lättare forsar. Åreområdets bästa utförspaddlingstur på lägre vattenstånd.

Första forsen 3

På vänster sida är det mest vatten och roligast. Vid högre vattenstånd bildas en ganska stor vals som kan vara lite besvärlig att ta sig igenom. I mitten finns en kant att droppa ner och på högersidan är det en kortare slide.

Kvarnforsen 4 till 5

Vid kvarnforsen delar sig forsen upp i tre olika forsar/fåror

4 Vänstra rännan

4 Mittrännan

5 Kvarnforsen

Hela Kvarnforsen är bara paddlad ett fåtal gånger. Grund och snabb slide som avslutas i stenig droppkant, med påföljande vals. Släggan ligger i början av kvarnforsen på höger sida och är en lite lättare rolig passage.

Mittrännan innehåller en finns slide med ett bakvatten på höger sida i mitten. Kul och teknisk på högre vattenstånd

(70 – 85 m3/s). Mittrännan kan vara lite bökig att reka då bakvattnen innan forsen är små.

Vänstra fåran har i början ett 1 meter högt dropp som oftast landas i sten (ont). Om man lägger i efter droppet så är denna fåra den lättaste paddlingen av de tre fårorna. Även denna fåra behöver högre vatten för att kunna paddlas.

 

Lillfallet 4

Egentligen är det inte inget fall, utan en ganska vanlig fors och relativt lättpaddlad för att vara Gevsjöströmmarna. Om man simmar i slutet av lillfallet så hamnar man automatiskt i storfallets fulvals på vänster sida.

 

Storfallet 4

Fin slide på höger sida som avslutas i en ganska snäll vals.

På väster sida avslutas sliden är en fulvals, som är både grund och mycket sugig. Här har en person dött i en forsränningsolycka.

Vid vattenstånd över 60 cm bildas en fulvals över hela älvbredden i slutet av storfallet.

 

Gåshöljan 3

Kort, brant och rolig fors. På vänster sida slutar forsen i en ganska stor och sned våg som ger pirr i magen av g-kraften vilken följs av den smala men tubande vågen ”korkskruven”. Vi högvatten har korkskruven surfats.

Hitta hit: Det mest traditionella sättet att ta sig till forsen är att fixa en nyckel till bommen. Det går dock att lägga i vid Gevsjön och åka runt för ett upptag vid Bodsjön. Det alternativet innebär många mils körning mellan ilägg och upptag samt en lång slätvattenspaddling över Bodsjön.

 

Tännforsen - 6

Tännforsen är ett högt fall som det troligen kommer att dröja länge innan någon gör ett seriöst försök att paddla. I filmen Pillertrillaren skickas en kanot med dockor i ner för fallet.

Indalsälvens största och finaste våg finns här på vårflod. Ca 30 meter innan fallkanten. Suck!
 

Lövstaströmmarna - 2

Graderingen gäller vattenstånd 30-200 m3/s

 

Sträckan är en mycket fin nybörjartur på ca 3 km fors och 2 km slätvatten. Fallhöjden är 11 m och grad 1-2. Sträckan ingår i Åre extreme challenge. Den börjar med en lång fors med stora bakvatten. Inga större problem att läsa och köra sträckan "on sight" i givna vattenstånd. Vi riktigt hög vårflod (< 400 m3/s) bildas en otrevlig vals på höger sida i första vänsterkurvan. Då kan även vattentrycket in mot klippan i sista vänsterkurvan vara problematiskt.

På sträckan finna det gott om mindre bakvatten men lekställen är det ont om.

 

Efter denna fors följer ett sel samt en grad 1 sträcka.

 

Precis vid upptaget bildas det en snäll och grund vals.

Hitta hit: Följ E 14 västerut förbi Duved och när du kommer till Stabron över Indalsälven ställer du bilen på höger sida om bron. Åk sedan tillbaka mot Åre och efter ca 400 m svänger du vänster mot Nordhallen. Följ den ca 5 km.

Strax efter byn Lövsta svänger vägen kraftigt höger i en nedförsbacke. Tag vänster vid kurvans början och parkera. Gå ca 500 meter ner längs traktorstigen till forsen.

 

 

Monumentet (Sundet) - 2

Forsgraderingen gäller för vattenstånd 50-200 m3/s.

Vid 130 m3/s och lägre så är det här ett bra ställe för det mindre erfaran att träna på bakvattenkanter och mindre vals och våg.

 

Obs forsen har grävts om för att optimera för fisket, Förändringar som skett i forsen finns inte med i denna beskrivning.

 

Sträckan kallas monumentet pga. att det ligger ett Karolinermonument ovanför forsen. Forsen är nästa forssträcka efter Lövstaströmmarna. Lätt grad 2 paddling i ca 700 m. Bra för nybörjare att träna bakvatten och surf på små vågor.

Surfställen på höger sida med bakvatten. Det finns en ganska stor våg att surfa men man måste gå ur kajaken och bära upp för att ta den igen. Längst ner på sträckan vid ett vindskydd finns det också surf.

 

Hitta hit: Kör till Millestgården 2 km väster om Duved och ställ bilen vid monumentet. Bär ner kajaken längs med en åkerkant till forsens början. Vid ilägget kan man rutscha på grässlänt rätt ner i älven.

Bär upp igen över åkrar tillbaka till bilen. Jobbigt, uppför. Passa er för kor och koskit.

 

Broforsen - 5

Ett mindre fall under järvägsbron i Duved. Svår och kort passage.

Enligt ryktena ska det finnas endel skräp kvar i vattnet sen brobygget. Armeringsjärn etc.

 

Tegeforsen - 6

Kort och grund fors som slutar i en stor och grund fulvals.

 

Brattlandsströmmarna - 2

Brattlandsströmmarna är klart bäst på vårfloden och består av tre forsar. Grad 1 - 2. Längd 4 km med 11 m fallhöjd. Den första forsen består bara av småvågor, inget speciellt att leka i. I slutet på vänster finns dock ett bakvatten att göra enders i då en hård bakvattenskant bildas där. Sedan är det ett kort sel till nästa fors. Här finns det några fina brytande vågor att surfa på. Tyvärr är det dåligt med bakvatten så man får bara en chans om man inte vill bära 100 m för varje surf. Denna fors är ca 1 km lång. Efter ett kort sel kommer den sista forsen. Den är bara 100 m och på väster sida finns Brattlandsvågen, som brukar vara Åredalens populäraste lekställe under vårflod:  Optimalt vattenstånd är 9,5 stenar på brofästet i undersöker: https://www.youtube.com/watch?v=xaYaCLxSY5o

Under normalvattenläge försvinner lekstället på vänster sida i sista forsen men en fin tresexti vals finns av surfa i mitten av forsen med bakvatten efter.

 

Hitta hit: Ställ bilen vid bron i Undersåker. Åk upp 5 km västerut till Brattland.

Vid skylt till vandrarhemmet Brattlandgården på höger sida tar du vänster ner på en grusväg.

Ristafallet - 6

Ristafallet består av två fall. Det högra är större och ca 9 meter högt och har körts vid flertalet tillfällen:

Det vänstra består av två fall. Det första på 6 meter med mycket stenig landning. Har körts en gång:

 

Rista - 3

Graderingen gäller för vattenstånd 30- 120 m3/s

Nedanför Ristafallet finns en kort och intensiv fors med fina lekställen. På vänster sida innan kurvan finns det en våg och på höger sida i höjd med slutet av ön finns en mycket fin vals.

För både vågen och valsen rekommenderas en mycket säker roll då det blir grunt och stenigt nedanför.

 

Längre ner i Ristaforsen brukar en slalombana hängas upp under säsong.

 

Hitta hit: 7 km väster om Järpen tar du vänster ner till Ristafallen.

 

Ristavalsen

Indalsälvens klart bästa vals. Snabb, rak och jämn. Mycket lätt att loopa i och på höger sida är det möjligt med vissa vågtick. En garanterad adrenalin kick. Funkar i 100-130 m3/s. Vid 100 är den ganska snäll och lite grund och vid 130 är den som bäst.

 

Man bör dock påtala att Ristavalsen kräver ett bra säkerhetsupplägg då det snabbt blir grunt efter valsen och att övre nylandsforsen (5:a) ligger nära nedströms. Det är rekommenderat att vara minst två som är beredda att plocka en simmare.

 

Det kan vara lite pilligt att få dit en kastlina för att dra sig upp över kanten mellan bakvattnen.

Brukar funka med att kila fast en sten i sprickan under vattnet.

Parkera på älvens södra sida i höjd med Ristafallet. Vägen är liten och lätt att missa. Håll utkik efter två träbord/rastplatsen invid skogskanten. Från parkeringsplatsen kan man gå ner ca 200 meter efter den lilla stigen. Det går också att lägga i direkt efter fallet, men det brukar vara bökigt att ta sig ner för den branta sidan.

Ristavågen

Ristavågen ligger nedströms ristafallet på vänster sida i forsen just innan kurvan.

Funkar 80-12 m3/s

Brant och ganska liten våg med snabbt vatten. En snabb roll rekomenderas då vattnet faller och är grunt en bit nedanför.

 

För det flesta är Ristavalsen att föredra, men det kan vara skönt med lite surf som avbryter tvättandet i Ristavalsen.

Övre Nylandsforsen - 5

Övre Nylandsforsen eller Stenforsen som den också brukar kallas är en ca 100 meter lång fors som är ihållande svår pga sitt mycket snabbt och turbulent vatten. Det många mindre valsarna och strömningsriktningarna i början av forsen gör det svårt att hålla en linje inför de större valsarna på slutet.

Nylandsforsen paddlas normalt på vattennivåer vid ca 70 m3/s.

 

Bra uppsäkring i slutet av forsen rekommenderas.

 

Hitta hit: Parkera vid ristacampingen och paddla ner.

 

Nedre Nyland - 5

Nedre nylandsforsen är en kortare fors. Det mesta vattnet går ner i en stor fulvals i mitten.

 

På vänster sida finns ett snällt dropp på 2-3 meter som är riktigt nybörjarvänligt i vattenståndet 20-70 m3/s. I slutet på höger sidan finna en våg/vals som funkar vid 20-70 m3/s.

Vid 70 m3/s är det en pulserande våg som det är ganska svårsurfad.

Vid 20 m3/s är det en vals som är mycket grund i framkant.

 

Hitta hit: Kör två km öster om infarten till Ristafallen. Tag till höger över järnvägen och kör grusvägen till dess slut. Kör sakta och parkera diskret. Det är enskild stugväg.

Kan paddlas vid lågt vattenstånd.

 

Prästfallet - 4

Forsgraderingen gäller vattenstånd 70 – 90 m3/s.

Prästfallet är ett 3 meter högt fall som går över hela älvbredden. På den mesta delen av fallet är baksuget i fallet mycket stort. På vänster sida finns en fin läpp att boofa ner i en skumkudde. Fint och kul! På lägre vattenstånd ( < 25 m3/s) dämpas baksuget i fallet kraftigt och betydligt fler passager är körbara.

Nedanför prästfallet bildas det en lång och osammanhängande våg som brukar gå att surfa vid 60 – 100m3/s.

Därefter följer prästvalsen som funkar på samma vattenstånd. Tyvärr så är prästvalsen grund i framkant vilket gör det svårt med vertikala trick. Pastorsvågen som är en stor och pulserande våg bildas vid ca 130-200 m3/s: Svår att fånga, men väldigt kul om en lyckas fånga surfen. 

 

På lägre vattenstånd ( < 90 m3/s) är området nedanför prästfallet ett mycket bra nybörjarställe. Djupt, bra bakvatten och bakvattenkanter (både höger och vänster). Kortare fors att öva i och roliga klippor att hoppa ifrån (med kajak och utan).

Visa hänsyn till de som fiskar.

Hitta hit: Åk över älven ca 100 meter väster om viadukten vid Undersåkerskyrka i Slagsån. Därefter vänster och vänster igen. Fin parkering invid älven med eldplats


 

Kvissleströmmarna - 3

Den sista oreglerade forsen i Indalsälven. Det ligger dock ett kraftverk ovanför i Mörsil. Tack vare kraftverket kan man ringa en telefonsvarare som talar om vattennivån på Ockesjön. Tel. nr 0647-661081. Kvissleströmmarna består av två grenar runt Hästön.

Forsarna är ca 1,5 km lång med 8 m fallhöjd. Grad 1 - 3. Högra grenen är den populäraste att paddla. Här finns bakvatten på höger sida med fina surfvågor och valsar. Forsarna på vänster sida om Hästön är lätt i början. Sen kommer ett kortare brantare parti, enda grad 3 passagen i Kvissle. Här finns också mycket att surfa på men dåligt med bakvatten. Vid vattennivå 299,600- 299,900 är det bra surfvågor i början av den högra strömmen (Parkeringsplats 5 meter ifrån vågen). 200 meter längre ner, vid hällen på högra sidan finns det en mindre surfvåg som funkar vid 299,400-299,700.

Hitta hit: Åk till Mattmar 20 km öster om Järpen. Åk in i byn och fortsätt mot Kvissle 4 km. För att paddla vänstra grenen, kör vägen tills du åker över en liten bro. Där ser man slutet av forsen på höger sida. Ställ "gå i land bil" och åk tillbaka 1 km. Tag vänster på skyltning Kvisslestr. Kör till vägens ände och parkera på en stor parkering. Kör sakta. För paddling på högra grenen. Fortsätt vägen österut till byn kvissle. Kör över broarna över älven till södra sidan. Tag direkt höger efter broarna. Lämna "gå i land bil" vid en turistinfoskylt om sågholmen. Åk vidare 1100 m och parkera vid ett litet vindskydd på höger (syns ej från vägen). Kör ej ned vid fiskecampingen.

bottom of page