Husån
Klass 4-6
Maj och September
Erik Westberg

Brant creek som rinner ner i Kallsjön genom Huså. Tidigare var det många bruk i bäcken så det kan finnas en del spikar och skrot. Fin tur, enkelt att reka. Steniga, halvsnabba partier som varvas med brantare, smala och tekniska partier. OK tillgång till bakvatten och bra möjligheter att bära förbi det som inte passar.

Längd ca 2,5 km.

 

Hitta hit: Huså, på baksidan av Åreskutan. Följ grusväg längs älven.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.