Gunnarvattsån
Klass 3-5
Maj
David Levrén

Gunnarvattsån rinner från sjön Gunnarvattnet till Valsjön i Valsjöbyn. Sträckan är ca 3km lång men all fallhöjd finns på de sista 2km, åtminstone om man får tro kartan, vi var faktiskt inte uppe och tittade. Ån består av flera fall och slides, allt är paddlat utom ett 6-8m fall med grund landning.

 

Hitta hit: Åk till Valsjöbyn, parkera en bil vid sjön eller bron över Gunnarvattsån. Åk uppströms tills backarna tar slut, gå ner till älven, knäpp hjälmen och kör så det ryker.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.