top of page

Grubbdalsån rinner i närheten av Rörvattnet i norra Jämtland. Sträckan som ser bäst ut på kartan är ca 3 km lång och paddlades för första gången sommaren 2007. Snösmältning eller regn behövs men Grubbdalsån är antagligen en av de mer vattensäkra åarna i området. Bör funka Maj-Juni och på hösten vid regn. Rolig och varierande paddling med allt från 2-3m drops till fina boulder gardens. Bra nybörjarcreeking, för de som paddlar klass III och vill börja köra utför. Den första forsen är också den svåraste, ett drop på ca 3m.

Hitta hit: Kör till Rörvattnet, följ vägen västerut mot Grubbdalsån. Vägen leder in på den södra sidan av Grubbdalsån, kör tills det kommer en kraftig vänsterkurva och parkera där. Gå rätt in till älven som då är på höger sida. Upptaget ligger precis där vägen går över ån för första och enda gången.

Grubbdalsån
Klass 3
Maj-Juni +Regn
David Levrén
bottom of page