top of page
Gimån
Klass 2-4
Maj-Juni (Nov)
Johnny Bråttom, Pelle Nyberg & David Levrén

Gimån är en ren skogsälv och Ljungans största tillflöde. Tillsammans med Ammerån en av våra fåtaliga kalkströmmar. Gimån har sitt utlopp från Revsundssjön och rinner sedan ca 170 km innan den når Ljungan. Avrinningsområdet är 4370 km2. Gimån är en gammal flottarälv med många fina omgivningar och populär fiskeälv.

För flöde titta på Ljungan och Idsjön. 30-40m3 är bra (40m3 är riktigt högt, men bra).

Drogsjöfors - 3

En rätt kort sträcka på en-två km innehållande såväl freestylevalsar och ett mindre vattenfall. En intensiv och skoj paddling. Skyttel behövs inte. Minicreek och lek i lekbåt.

Hitta hit: E14 till Torpshammar, därefter riktning mot Sörbygden, forsen ligger på vänster sida ca 2 km efter Ljungå. (innan Sörbygden med liten skylt "Gimå småbåts..... 0,2km) Takeout: Ner efter Grusväg 200m innan "put-in-vägen".

Leringsforsen - 3

Efter Drogsjöfors rinner Gimån ut i ett sjösystem. I slutet på det sjösystemet ligger Leringen och i ändan på Leringen ett kraftverk. Där har vi Leringsforsen, ett småskaligt kraftverk som mest reglerar vattentillförseln nedströms. Leringsforsen består av två fåror. I den ena fåran kommer vattnet som går igenom turbinen och i den andra fåran spillet. Fårorna åtskiljs av en ö. Vid optimala förhållanden så spiller de bara och turbinfåran är sjö, då funkar det utmärkt att paddla upp i turbinfåran, bära över ön och köra spillfåran om och om och om igen...

Forsen är 600 m lång och den är hyffsat snabb. Tyvärr lite ont om lekställen. Finns en våg på halva sträckan på vänsterkanten efter några gamla brofundament som funkar att surfa och spinna på. Efter det blir det steningt och fullt med bakvatten att kasta sig in i och stenar att boofa på. Mot slutet rejäla vågor, som är perfekta för kickflips och wavewheels och forsen avslutats med en vals som är okörd...

 

Put in är endast tillåten genom att slida ner i turbinfåran genom en riktigt schysst ränna, en vattenrutchkana modell coolare.

Hitta hit: Sväng av E14 i Torpshammar kör mot Nordanede, ca 11 km. I Nordanede sväng vänster vid skylt Bygdegård efter 900 m ser ni Leringsforsens slut genom träden på höger sida. Ser ni en fet vals så är det bra vattenstånd. Då kan ni fortsätta 100 m till tills vägen delar på sig, ta höger och fortsätt ytterligare 100 m tills en bäck rinner under vägen och ut i turbinfåran på eran högra sida. Put in.

 

Albacken (Måsjöforsen) - 4

En kort men intensiv fors med mycket tryck och fallhöjd om man väljer den vänstra fåran (fors vänster). Den högra fåran är längre och delar upp fallhöjden (klass 3). Syns från vägen!

Hitta hit: E14 till Torpshammar därifrån norrut till Sörbygden, vänster till Albacken.

 

Gimdalen - Albacken - 4

Heldagstur (ca 30 km mkt slätvatten!!) med tretton "småforsar" och några rejäla sel att ta sig över. Allt från vågor, valsar och fall. Dock inte särskilt simvänligt då det kan vara grunt och vasst (gammal flottarälv).

 

Vill man kan man korta ner turen betydligt genom att köra vissa kortare partier för att undvika de stora selen. Bäst är att paddla från Storselforsen till Nyängesforsen då får man med det mesta men har kortat turen till ca 16 km. Om man vill paddla fors hellre än slätvatten rekommenderas att Park'n Hucka Getingforsen samt sista forsen nere vid Albacken vilka är de största forsarna (klass 3+/4). Eller köra de fyra sista kilometrarna från Getingforsen ner till Albacken alt Nyängsforsen för slippa sista stora sel'et.

 

Storselforsen har vågen som beskrivs nedan men också en lite svårare passage (III+) ett par hundra meter nedströms. Mest action är det på vänstersidan, det är enkelt att reka från ön som bildas i mitten då älven delar sig i tre fåror.

 

Efter Storselforsen kommer Abborselforsen som har ett roligt vågtåg på högersidan (II+). Rotselforsen följer sedan med en ö i mitten och en gammal bro/dammbyggnad ut till ön. Lättast är att köra på öns högra sidan men under bron finns två öppningar som går att köra. Forsen fortsätter sedan med en enkel men rolig sträcka med vågor och många fina bakvatten. Hucksjöforsen följer därefter och den är en av de svårare forsarna (III+). En flottningsdamm går över hela älven och på den vänstra sidan är det två öppningar där man kan köra. Reka från dammen/bron. Efter detta kommer Täckelsjöforsen (IV) som kördes för första gången av David Levrén & Pelle Nyberg 2010. Vi körde högerfåran där det är ett ca 20 m brett dropp på ett par meter följt av en kanalliknande fors med två valsar på sidorna. Reka på högersidan. Getingforsen följer på detta med ett par olika fåror att välja bland. Del två av Getingforsen har en lite trixigare linje till vänster och en enkel grund linje till höger. (III). Nyängesforsen avslutar turen (II) och här finns en fin lägerplats på högersidan. Observera att det är långa sel mellan alla forsar.

Hitta hit: Från S-vall: åk till Albacken (ca 10 mil) via Kovland, Holm, alt Stöde/Torpshammar, ta Vä i Sörbygden. Lämpligt att lämna skyttel vid bron i Albacken.

 

Alt 3mil: Ta er vidare i riktning Bräcke. Sväng av Hö mot Gimdalen efter nån mil. (Vid Bron över Gimån =put in för 3milsturen)

 

Alt 16km: Åk tillbaka till skylt vänster mot Storåsen och Hucksjöåsen.

 

Alt 4km/Park'n Huck: För endast paddling av Geting- Nyängsforsen, - sväng av första höger efter passering av bron i Albacken. Liten skylt "Nyängsforsen" (=take out) en bit upp efter grusvägen, fortsätt upp några km till liten skylt "Getingforsen" (=Put in)

TIPS: Ha med en bra karta!!!

Storselvågen

Längst upp i Storselforsen finns en fördämning med två öppningar, en öppning är ca 4m och en ca 2m. Nedanför den lilla öppningen bildas en liten men snabb brytande våg.

 

Vågen fungerar bra i många vattenstånd men inte i ren torka. Runt 30-35m3 är den riktigt bra.

 

Vågen är rätt svår men har bra bakvatten (modell hiss) bredvid så man kan köra många många försök. Det går att spinna, blunta och hjula på vågen men känslan av att bara ligga och frontsurfa och carva räcker långt. Fartkänslan är riktigt bra.

bottom of page