Gardsjöbäcken
Klass 4-6
Maj
Robin

Mycket brant creek, 150 m på 3,5 km! Ett antal roliga drop och slidar men på vissa ställen blir det för brant. Vi har bara paddlat delar av storfallet (70 m på 500 m) men i mindre vatten är det nog paddelbart.

Hitta hit: Kör blåvägen 4 mil efter Storuman kör man över Gardsjöbäcken. Sväng höger efter bron, följ vägen mot Sorsele tills ni igen kör över bäcken. Put-in vid bron.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.