Event

Händer det något kul? Berätta det här!

Sign Up to View this Category
This category is for members only. Sign up or log in to join the discussion.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.