Enningdalsälven
Klass 3
Efter regn

Så nära gränsen att den nästan borde kallas svensk men tyvärr så är paddlingen såpass bra att den tydligt är norsk. Inslag av plattvattensträckor som i lägre flöden blir jobbigt långtråkiga. En större fors i mitten på sträckan som behöver rekas. Rekommenderas att bära förbi dammen i början. Ca 6km paddling.

Hitta hit: Åk över gränsen på riksväg 22, där denna passerar älven är det putin. Takeout där riksväg 102 korsar över.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.