top of page
Dalälven 
Klass 2-3
Vårflod/regn
Dan Edvardsson

Dalälven, den klassiska gränsen mellan norr och söder, är en av Sveriges största älvar. Nedre Dalälven är den sträcka som ligger nedströms från det ställe där Österdalälven och Västerdalälven rinner ihop.

Dalälven rinner genom Dalarna och sedan längs gränsen till Västmanland, Gävleborgs län och Uppsala län.

 

Tyttbo - 2-3

Tyttbo ligger precis så långt sydost man kan komma i Dalarna i Färnebofjärdens nationalpark precis på gränsen till Västmanland.

 

Området är drygt 3 km långt och fallhöjden är 4,5 meter. Området består av tre forsar: Härsingen, Balforsen och Tyttboforsen Det är Balforsen (inte Tyttboforsen) man paddlar i. Vid ordentligt högvatten >500 kubik/sek blir här en tuff våg i nedre delen av Balforsen. Annars lite små surfvågor vid forsnacken och en vals/våg vid lågt vattenstånd.

Parkera vid Sportfiskarnas anläggning, och var snäll mot de stundtals övertaliga fiskarna.

 

Hitta hit: På väg 67 svänger du av vid Runhällen, ta höger vid Enåker mot Vivastbo, färja vid Hovnäs och höger efter färjan. Alternativt (om inte färjan går) så får man ta omvägen via Näs.

Kvarnsvedsforsen - 2

Vid högvatten (vårflod/höstflod) så släpps vattnet på sidan om Kvarnsvedens kraftstation. Här nedanför bildas en hyfsad fors.

Hitta hit: Man hittar dit genom att ta motorvägen från Falun mot Borlänge. Tag av vid avfarten efter Ornäs, åk mot Sjukhuset & Domnarvsvallen. Tag höger i första rondellen. Rakt fram förbi 3 farthinder. Tag vänster 200-300 m efter skräpgården. Vid en vägbom vid en avfart till vänster parkerar man och går ner vänster.

bottom of page