Byskeälven
Klass 1-3​
Robin

I Byskeälven två mil norr om Skellefteå kan man ha en del skoj om det inte har varit en allt för torr vår. Vid badhällan någon mil uppströms Byske brukar det finnas surfvågor och valsar som man kan leka i. Vid Hållhägnen mitt i byn kan det också finnas någon vals om vattenståndet är rätt. I övrigt är paddlingen ganska lugn.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.