top of page
Bresiljeån
Klass 2-3
April/Vår/Höst
Erik Wettergren/Tomas Andersson

Bresilejån är en liten skogså som rinner genom ett vackert landskap av relativ vildmark från sjöarna Bresiljorna ned till byn Åmot där den ansluter sig till Testeboån. Ån är lättillgänglig då det finns bilväg till såväl ilägg som upptag för både övre och nedre sträckan. Eftersom Bresiljån är ett biflöde till Testeboån så kan SMHIs prognos för vattenflödet i Konstdalsströmmen ge en god indikation på flödet i Bresiljån. Vid ca 18m/3 och det är i minsta laget, upp mot 25m/3 bör det nog helst vara.

 

Hela sträckan från Bresiljorna ner till Åmot är cirka 12 km med en total fallhöjd på cirka 130m, övre delen är lätt (klass 1-2) och det rinner på mest hela tiden. Nedre delen är mer teknisk (klass 3). Ett tips är att vara på hugget tidigt under våren då vårfloden kommer ett antal veckor tidigare här än ex Ljusnan, ett bra sätt att komma i form på våren alltså! Kombinera gärna denna tur med ett besök i Testeboån eller den mycket närliggande Kölsjöån om ni ändå är ut och åker.

 

Det finns en god chans/risk att se björn och varg då området har ett vargrevir samt gott om nallar.

Hitta hit: Kör till byn Åmot (ligger längs väg 546) och sväng av på väg 547 (Svartnäsvägen) och kör ner till bron, där hittar du sista forsen på nedre sträckan, ser den körbar ut så borde hela sträckan vara ok.

bottom of page