top of page
Björkån
Klass 4-5
April-Maj
Lars Larsson

Björkån är ett litet biflöde till Ljusnan. Det är riktigt brant creeking med mycket sten och lite vatten. Är inte mycket mer än en bäck vid normalt vattenstånd, bara en par meter bred på de smalaste ställena. Ån har bara körts en gång och det brantaste och stenigaste stället är fortfarande okört. För att vara körbar krävs det att det är mycket mera vatten än normalt. Detta betyder att man antingen måste pricka in toppen av vårfloden eller ett kraftigt och långvarigt regnväder.

Sträckan som är intressant att köra är de sista 300-400 m innan ån rinner ut i Ljusnan. Ån faller kanske 15-20 m på denna sträcka.

Hitta hit: Ta av från riksväg 84 i Kårböle och korsa Ljusnan. Vägen korsar Björkån precis vid det svåraste partiet.

bottom of page