top of page
Ängerån
Klass 2-4
April-Oktober
Lars Larsson

Ängerån är ett biflöde till Ljusnan och är drygt 2 mil lång. Den har sina källflöden i Härjedalen och via sjöarna i området kring Vänsjö och Ängersjö bildas den av flera bäckar och åar som rinner ihop. Ängerån mynnar sedan ut i Ljusnan vid Ängra, ca 5 km uppströms Laforsen, där Mellanljusnan börjar. Man bör därför visa extra hänsyn i detta område så att inte naturen tar skada. Så här beskrivs Ängerån på de informationsskyltar som finns uppsatta i området:

 

"Ängeråns naturreservat innehåller en varierad miljö och med sina känsliga biotoper såsom strandhällar, strandsnår, sand- och grusstränder, forsar och höljor är den ett av Gävleborgs läns intressantare vattendrag.

 

Floran vid åns stränder är artrik och intressant. Bland annat förekommer Kung Karls spira, Getrams, Fjällnejlika och Hälsinglands enda kända förekomst av Slakstarr (Carex Laxa). Utter förekommer regelbundet i området."

 

Den övre halvan av ån innehåller många forsar och mindre fall medan den sedan flackar ut under den nedre halvan. Forsarna i Ängerån är mycket grunda, så helst ska den köras i vårflod eller efter en period av mycket regn. Detta gäller för samtliga turer och det är inte möjligt att paddla under normallågt vattenstånd under sommaren. Längs hela ån finns mängder av kulturlämningar som vittnar om flottningsepoken som hade sin kulmen under 1930-talet. Imponerande byggnadsverk i form av långa stenkistor finns att beskåda, framförallt längs den mellersta och svåraste turen. Här leds ån, på ett par ställen, fram genom långa och smala flottningsrännor, knappt 3 m breda.

 

Hitta hit: Man utgår från riksväg 84 som korsar ån precis vid utloppet i Ljusnan vid Ängra. Man kan sedan följa ån uppströms från Ängra via mindre grusvägar eller ta sig direkt till mitten av sträckan via Kårböle och den korsande väg 296. För att nå de översta delarna svänger man av 84:an mot Örnåsen och Snöddasberget. 

Längd: 25 km

Gröna kartan: 16F SV och 16F SO

Blå kartan: 164 Kårböle

 

Övre turen - 3

Längd: 4 km (6,5 km)

Fallhöjd: 30 m

Gradient: 7,5 m / km

Gröna kartan: 16F SV

Vattennivåer: Som ett riktmärke kan sägas att denna tur kördes för andra gången vid

översvämningen i sep 2001 av Lars, Mattias och Joni. Då var vattnet en eller ett par decimeter över stenkistan, precis uppströms bron på älv-högersidan. Det är nästan en meter högre än vid lågvatten på sommaren. Denna gång körde jag (Lars) orekat den andra forsen, som varit enkel vid normalare vattenmängder, men denna gång fastnade jag i en vals och fick en liten sidsurf, trots att jag körde en stor Prijon Rockit. Vid den första färden var vattnet bra mycket lägre och en bra bit av kistan var ovanför ytan.

 

Beskrivning: Detta är en ganska lätt, men rolig tur. Man kan se det som en bra nybörjartur för dem som aldrig paddlat i mindre, smala vattendrag. Vissa av forsarna har en lätt "creeking"-karaktär och på en par kortare ställen trängs ån ihop av branta klippstränder. Stora delar av turen går dock över lugna partier där man får en chans att njuta av naturen. Det finns goda möjligheter att få se bävrar och de spår de lämnar efter sig. Paddlingen börjar ganska häftigt

med isättning från en ett par meter hög klippa, som man glider utför och hamnar direkt i den

första forsen. Man får ingen uppvärmning, utan kastas direkt in i hetluften. De två första

forsarna är också de största forsarna under turen. Tycker man att den första ser lagom svår ut så kommer resten av turen inte att vara några problem. Om man tycker att den första ser alldeles för lätt ut bör man istället satsa på den mellersta turen som är betydligt häftigare än denna.

Putin: 

Följ riksväg 84 västerut från Kårböle. Ta av till vänster mot Örnåsen efter ca 15 km (Skyltat). Följ grusvägen ca 1,5 km tills vägen korsar Ängerån. Parkera bilen vid bron. Isättning sker från hällen, strax uppströms bron, på älv-vänstersidan.

Takeout: 

Följ riksväg 84 västerut från Kårböle. Sväng vänster ca 500 m efter Messubodarna. Avtagsvägen är skyltad med en mindre träskylt, som det står Sveriges mitt på (Snöddasberget utanför Kårböle är nämligen Sveriges mittpunkt enligt ett sätt att räkna). Följ grusvägen och ta andra avtagsvägen till höger, efter ca 2 km. Fortsätt ca 500 m tills vägen korsar Ängerån. Upptaget sker på älv-vänstersidan direkt efter bron. Denna tur kan göras ca 2,5 km längre, genom att fortsätta paddlingen ända ner till Västra Sillersjön och där ta upp på älv-vänstersidan. För att komma dit med bil så fortsätter man bara till vänster längs med ån istället för att svänga av åt höger. Vägen går längs med ån ända ner till sjön så upptag kan göras var som helst. Om man bara har en bil, kan en löpare skickas för att hämta den vid isättningen. Detta kan ske via en skogsbilväg på den södra sidan av ån. Det är bara att följa vägen över bron vid upptaget och sedan ta första avtagsvägen höger. Enligt kartan ser denna väg ut att gå ihop med en annan väg, från andra hållet, som leder hela vägen tillbaka till isättningen. I själva verket så sitter inte vägarna ihop utan slutar vid vändplaner, med ca 200-300 m mellan dem. Därför måste man själv orientera sig genom skogen, utan stig eller väg, tills man träffar på den andra vägen.
 

Dödsturen - 4

Längd: 3,5 km

Fallhöjd: 65 m

Gradient: 19 m / km

Gröna kartan: 16F SV

 

Vattennivåer:

Vid upptaget kan man räkna stenar som är ovanför vattenytan i stenvalvet på bron. Räknat från och med toppstenen så syntes nästan exakt åtta stenar vid "first descent". Man kan också räkna stenarna i muren på älv-högersidan direkt efter själva valvet. Här syntes ca 4,5 stenar vid "first descenten" och ca 4,7 stenar vid "second descenten". Detta är ett väldigt grovt mått och vi vet inte om det fungerar eller ej.

 

Beskrivning:

Detta är en jätterolig "creeking"-tur för den som vill ha häftiga forsar utan tråkiga transportsträckor. Ängerån har på denna sträcka en fallhöjd på 65 m, ganska jämnt fördelad, och detta gör att man aldrig hinner bli uttråkad. Turen har lite av en "pool-drop"-karaktär och innehåller en mängd mindre fall runt 1-1,5 m höga. Efter att man kört ett fall brukar vattnet lugna ner sig lite, men man hinner knappt förlora det ur sikte innan man är framme vid nästa fors eller fall. Turen är förhållandevis enkel och är ett bra första steg för dem som vill känna på denna typ av paddling. Men det finns även några tuffare forsar av klass IV och V. Det rekommenderas att man åtminstone gör ett lyft förbi Dödsrännan. Tyvärr är terrängen just här ganska oländig, men i övrigt så är det oftast väldigt enkelt att bära förbi de flesta andra forsar. Trollpackan är en annan farlig fors, men där behöver man inte lyfta utan man kan paddla en annan väg ner. Eftersom många av forsarna på sträckan innehåller mindre fall så är det svårt att reka ifrån båten. Därför rekommenderas att alltid reka forsarna från land. Eftersom ån använts för flottning finns också risken att det finns uppstickande gamla järnspikar eller dylikt i vattnet. Om man vill ta sig en titt på vad som väntar under turen, så kan man gå ner till ett av de största fallen. Ungefär halvvägs upp efter vägen mot isättningen leder en stig ner till Strömbacken. Detta är den största forsen som man normalt kör. Det är skyltat, men bara med en liten träskylt som är mycket svår att upptäcka, eftersom den döljs av trädgrenar. Om man kör turen då det inte är verkligt mycket med vatten, bör man vara beredd på att slitaget på kajaken kommer att bli hårt. Ängerån är mycket grund och på vissa ställen har man antagligen sprängt och hackat bort stenar i strömfåran vilket innebär att det finns många vassa kanter. Dessutom bör man tänka på att vid högt vatten så stämmer kanske inte den klassning som här angivits. Många av forsarna blir antagligen mycket svårare när det blir mera tryck i vattnet. För erfarna paddlare betyder detta dock att den här turen kan bli helt underbar i vårflod.

First descent: Lars Larsson & Mattias Wagenius, 1/7-2002.

Putin:

Kör till Kårböle som ligger 53 km väster om Ljusdal längs riksväg 84. Följ väg 296 söderut från Kårböle mot Los. Ta till höger efter ca 6 km, bara 200 m innan 296:an korsar Ängerån. Det är skyltat Strömbacken med en liten träskylt. Följ sedan vägen nästan 4 km till den andra avtagsvägen åt höger. Backa sedan tillbaka ca 200 m till närmaste mötesplats och parkera där. Norrut ligger nu det kalhuggna Stor grötvallsberget. För att komma till ån går man ca 400-500 m rakt söderut, genom skogen över en myr. Ingen stig finns så vitt vi vet. Isättning sker i Västra Sillersjön från dammvallen och turen börjar genom det tomma dammluckshålet. En alternativ isättning kan göras från en väg på den södra sidan, då behöver man bara bära ca 200 m, men å andra sidan får man paddla lite drygt en kilometer extra slätvatten på Västra Sillersjön. För att komma dit fortsätter man 296:an över Ängerån, 1,6 km, och tar där av höger på en grusväg. Kör förbi den första korsningen och ta sedan höger efter 2 km. Fortsätt ungefär 2,6 km. Här någonstans kan man ta sig ned till ån.

Takeout:

Upptaget sker på älv-högersidan direkt efter bron där väg 296 korsar Ängerån. Bron ligger bara 200 m efter avtagsvägen mot isättningen och man parkerar lämpligtvis på en plan direkt till vänster efter att man passerat bron.

Nedre turen - 4

Längd: 3 km (10 km)

Gröna kartan: 16F SV och 16F SO

Beskrivning:

Denna tur är till sin helhet ännu outforskad även om vissa delar har paddlats. Det verkar dock som att sträckan mellan väg 296 och Ängratörns utlopp till största delen består av slätvatten. De sista 2-3 km ner till älven innehåller dock en del, antagligen mindre forsar, varav vissa har paddlats.

Putin:

Vid Ängratörns utlopp i ån eller vid 296:an för den långa turen.

Takeout: 

Upptaget sker i Ängra vid mynningen i Ljusnan.

bottom of page