top of page
Alsterån
Klass 1-4
Mars-April
Conny Pålsson

Alsterån är mycket utbyggd, har sin huvudkälla i sjön Alstern vid samhället Sävsjöström och rinner ut i Kalmar sund vid Pataholm. Ån är unik i södra Sverige för sitt rena vatten, jämförbart med en norrlandsälv. Den mest intressanta forssträckan är mellan Hornsö och Ålems kyrkby. Det krävs minst 15m3/s, men ännu hellre över 25m3/s. (www.eon.se)

 

Hitta hit: Från Ålem 3,5 mil norr om Kalmar på E22, ta väg 34 mot Högsby. Efter Blomstermåla i Sandbäckshult sväng vänster mot Hornsö.

Hornsöforsen - 4 (lutning 13m/km)

Kräver över 40m3/s. Den 700m långa forsen börjar nedanför dammluckorna, varför isättningen är väldigt turbulent och snabb. Stora vågor och växande träd i forsen. Bitvis svårrekad. Mycket träd längs hela sträckan och få bakvatten.

Hitta hit: Kör Hornsövägen väst från RV34 i Sandbäckshult. Isättning nedanför kraftverksdammen i Hornsö.

 

Sandbäckshult - 2 (lutning 4m/km)

Varierad tur med många bakvatten att reka från längs hela sträckan (eller enkla lyft). Det finns flera kvillar. 

 

Hitta hit: Kör mot Hornsö västerut från RV34 vid Sandbäckshult. Isättning 700 m efter järnvägskorsningen, vid beteshage.

bottom of page