Alsterån
Klass 1-4
Mars-April
Conny Pålsson

Alsterån är mycket utbyggd, har sin huvudkälla i sjön Alstern vid samhället Sävsjöström och rinner ut i Kalmar sund vid Pataholm. Ån är unik i södra Sverige för sitt rena vatten, jämförbart med en norrlandsälv. Den mest intressanta forssträckan är mellan Hornsö och Ålems kyrkby. Det krävs minst 15m3/s, men ännu hellre över 25m3/s. (www.eon.se)

 

Hitta hit: Från Ålem 3,5 mil norr om Kalmar på E22, ta väg 34 mot Högsby. Efter Blomstermåla i Sandbäckshult sväng vänster mot Hornsö.

Hornsöforsen - 4 (lutning 13m/km)

Kräver över 40m3/s. Den 700m långa forsen börjar nedanför dammluckorna, varför isättningen är väldigt turbulent och snabb. Stora vågor och växande träd i forsen. Bitvis svårrekad. Mycket träd längs hela sträckan och få bakvatten.

Hitta hit: Kör Hornsövägen väst från RV34 i Sandbäckshult. Isättning nedanför kraftverksdammen i Hornsö.

 

Sandbäckshult - 2 (lutning 4m/km)

Varierad tur med många bakvatten att reka från längs hela sträckan (eller enkla lyft). Det finns flera kvillar. 

 

Hitta hit: Kör mot Hornsö västerut från RV34 vid Sandbäckshult. Isättning 700 m efter järnvägskorsningen, vid beteshage.

© 2018 by svenska paddlare

All text är omarbetad från "gamla" forsguiden och är att räknas som hörsägen. Vatten, som vi alla vet, har en förmåga att med tiden ändra landskap och ändras av landskap varför nya och egna bedömningar bör göras fortlöpande.