top of page
Ämån
Klass 2-5 (6)
Vår/Höst/Regn
Mats Wålstedt / David Levrén

Ämån, total sträcka på ca 50 km, med stor andel fors. Stora delar av älven består av canyons. Alla forsar paddlade förutom Storstupet. Ämån kan köras på en dag men delas lämpligen upp på två eller tre etapper. Hör med Fabian och Ancke i Tallhed för info om vattenstånd. Ämån kräver regn eller snösmältning så störst chans till bra flöden finns under vår/höst alternativt efter kraftiga regn. Turen är fantastiskt vacker och lämpar sig bra för hyfsade creekpaddlare. En perfekt tvådagarstur för den som vill övernatta i vindskydd/tält. Ilägg för övre turen uppströms Bössfallet och förslagsvis paddlar man då till Pilstupet alternativt Riksväg 45. Tid för detta ca 3-4h om man rekar mycket från land.

Nedre turen från riksväg 45 till Storstupet innehåller en hel del fina forsar klass II-V. Allt går att bära, fantastiskt bra paddling för den som är stabil klass III-paddlare. Tid för denna tur 3-4h om man rekar mycket från land.

 

Storstupet innhåller några mindre dropp. Ett mindre trevligt som börjar i en flottarränna och slutar i ett hål. Det ser väldigt skoj ut men risken för otrevligheter nedanför fallet är stor. På sidan om flottarrännan rinner ett fint 5 - 6 meters dropp utan större svårigheter.

 

Helvetsfallet, ett välkänt fall som egentligen är en slide, en långt och brant slide. Paddlat av Dennis Franzén. Största problemet ligger i de spikar som sticker upp i slutet på sliden. Dessa spikar bör inte vara några problem i högre vatten om man håller sig på rätt köl. Gör man inte det så är det nog rätt kört oavsett spikar eller ej. En klar klass 5.

18km lång (hela turen). Faller 193 m.

bottom of page